02.03.2022 ob 11:43
Deli članek
Manj zaposlenih v sektorjih krožnega gospodarstva

Ljubljana (MOREL)-  Delež uporabe materiala v kroženju se je v 2020 znižal za 0,3 odstotne točke v primerjavi s prejšnjim letom in je znašal 10,6 %. To je manj od povprečja EU, ki je znašalo 12,8 %.  Trgovanje s surovinami, ki jih je mogoče reciklirati (odpadki in stranski proizvodi), je bilo v 2020 najbolj intenzivno pri izvozu v države zunaj EU, in sicer je bilo tovrstnega izvoza za 86 % (tj. 154.159 ton) več kot v 2019. Količina odpadkov in stranskih proizvodov pri uvozu iz držav zunaj EU ter uvozu iz držav članic EU pa se je zmanjšala glede na prejšnje leto. V 2020 je prvi znašal 85.097 ton, slednji pa 903.235 ton.

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva ter dodana vrednost v stroških faktorjev, ki sta preračunana na BDP, sta se v 2020 oba zvišala, in sicer vsak za 0,01 odstotne točke, na 0,17 % oz. 1,27 %. Vrednost slednjega je še vedno precej nižja kot v 2016, ko je znašala 2,14 %. Kazalnik delež oseb, ki delajo v sektorjih krožnega gospodarstva, je v 2016 znašal 2,09 % in se od takrat zmanjšuje. V 2020 je bila njegova vrednost 1,93 %.  To so sporočili iz SURS. (konec)