30.12.2021 ob 08:32
Deli članek
Mlekarne v novembru 2021 povečale proizvodnjo

Ljubljana (MOREL)-  S kmetijskih gospodarstev je bilo v novembru 2021 odkupljenih približno 45.500 ton mleka ali za 4,4 % manj kot v oktobru 2021 in za 0,2 % manj kot v novembru 2020. Mlekarne pa so vseh glavnih skupin mlečnih izdelkov proizvedle več kot v prejšnjem mesecu.

Izrazito več kot v oktobru 2021 so proizvedle mleka v prahu, in sicer za približno 86 %. Konzumnega mleka, smetane in masla so proizvedle za 11 % več, sira za približno 8 % in fermentiranih mlečnih izdelkov za približno 3 % več.

Proizvodnjo mleka v prahu so več kot podeseterile, masla so proizvedle za skoraj 15 % več, konzumnega mleka za 8 %, sira za 7 % in smetane za približno 2 % več kot v prejšnjem novembru.

Skupna enajstmesečna proizvodnja konzumnega mleka je bila v 2021 za približno 2 % večja kot v istem obdobju prejšnjega leta, proizvodnja smetane za približno pol odstotka, proizvodnja mleka v prahu pa za približno 12 %. Proizvodnja masla je bila manjša za približno 6 %, sira za približno 2 % in fermentiranih mlečnih izdelkov za približno 1 %. To so sporočili iz SURS. (konec)