30.06.2021 ob 08:51
Deli članek
Mleko in siri gredo bolj v prodajo v tujini

Ljubljana (MOREL)- Slovenske mlekarne so v lani proizvedle približno 157.900 ton konzumnega mleka, kar je bilo za 3,9 % manj kot v letu 2019. Od tega je bilo 131.500 ton ali malo več kot 83 % polnomastnega mleka in malo manj kot 25.000 ton ali približno 16 % posnetega mleka.
Lani smo Izvozili malo več kot 309.000 ton mleka (ali za 6,5 % več kot v 2019). Od tega je bilo malo več kot 244.000 ton polnomastnega mleka v zbirni embalaži. Uvozili smo v 2020 približno 40.000 ton mleka (ali za 9,4 % več kot v 2019).

Slovenske mlekarne so v letu 2020 proizvedle približno 15.800 ton sirov, kar je več kot 300 ton manj kot v letu 2019 (ali za 1,9 % manj). Izraziteje se je zmanjšala proizvodnja svežih sirov; teh so mlekarne proizvedle skoraj 350 ton manj kot v 2019, medtem ko so zrelih sirov proizvedle skoraj 120 ton več. Uvozili smo v letu 2020 malo več kot 27.300 ton sira ali malo več kot za 2 % več kot v preteklem letu. Več sira kot v prejšnjem letu smo tudi izvozili, in to za skoraj 2 %; izvozili smo ga namreč malo več kot 9.400 ton. To so sporočili iz SURS. (konec)