27.05.2021 ob 10:44
Deli članek
Na mesečni ravni nižji, na letni ravni višji

Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil v marcu 2021 za 2,0 % nižji kot v februarju 2021. Najizraziteje se je znižal v poslovanju z nepremičninami (za 12,6 %). Nižji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 5,5 %), v gostinstvu (za 4,3 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,8 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,7 %). Višji kot v februarju 2021 je bil le prihodek v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,0 %).

Glede na marec 2020, ko je bil upad prihodka na letni ravni največji po kriznem letu 2009, je bil prihodek v marcu 2021 višji za 15,1 %. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 27,0 %). Višji kot v marcu 2020 je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 23,5 %), v dejavnosti promet in skladiščenje (za 21,4 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 11,9 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4,1 %). Nižji kot v marcu 2020 je bil le prihodek od prodaje storitev v gostinstvu (za 21.6 %). To so sporočili iz SURS. (konec)