23.08.2021 ob 11:11
Deli članek
Najvišje plače v elektrogospodarstvu in  zavarovalništvu

Ljubljana (MOREL)- Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za junij 2021 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.671,85 EUR) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.671,63 EUR).

V primerjavi s plačo za maj 2021 se je povprečna bruto plača za junij 2021 najbolj zvišala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,9 %), najbolj znižala pa se je v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 15,3 %; predvsem zaradi nižjih izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19). To so sporočili iz SURS. (konec)