02.09.2021 ob 07:29
Deli članek
Nov nadzorni svet Elektra Ljubljana začel delovati

Ljubljana (MOREL)- Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana, d. d., se je včeraj sestal na svoji prvi redni in hkrati tudi konstitutivni seji v novem mandatu. Na 27. redni skupščini družbe Elektro Ljubljana d.d., ki je potekala 2. julija 2021, so bili zaradi poteka mandata nadzornega sveta s sklepom imenovani novi člani nadzornega sveta, in sicer:  Gorazd Justinek, Urška Gašperlin,  Božidar Godnjavec in. Davorin Dimič, ki jim je štiriletno mandatno obdobje začelo teči z dnem 1. 9. 2021. Člani nadzornega sveta so na današnji seji izmed sebe za predsednika nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana, d.d.,  izvolili  Božidarja Godnjavca, za njegovo namestnico pa  Urško Gašperlin. To so sporočili iz Elektro Ljubljana. (konec)