31.07.2021 ob 23:04
Deli članek
Obseg prodaje na letni ravni večji

Ljubljana (MOREL)-  Glede na maj 2020 je bil obseg prodaje v maju 2021 za 17,8 % večji (v storitvenih dejavnostih za 20,3 %, v trgovini za 14,1 %). Obseg prodaje je bil na letni ravni večji v vseh skupinah storitvenih dejavnostih. Najbolj se je povečal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 34,3 %. V gostinstvu se je povečal za 26,6 %, v prometu in skladiščenju za 25,5 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 23,9 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 13,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 12,5 %. 

V primerjavi z majem 2019 je bil skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v maju 2021 za 2,4 % manjši, pri čemer je bil v trgovini večji (za 6,6 %), v storitvenih dejavnostih pa manjši (za 7,6 %).

V prvih petih mesecih leta 2021 je bil skupen obseg prodaje za 9,0 % višji kot v istem obdobju leta 2020; v trgovini je bil višji za 13,1 %, v storitvenih dejavnostih pa za 6,2 %. Med storitvenimi dejavnostmi se je najbolj zmanjšal v gostinstvu (za 40,1 %); povečal pa se je najbolj v poslovanju z nepremičninami (za 27,1 %). To so sporočili iz SURS. (konec)