31.07.2021 ob 23:00
Deli članek
Obseg prodaje v maju  večji kot v mesecu prej


Ljubljana (MOREL)- Skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v maju 2021 večji kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 3,1 %. V storitvenih dejavnostih se je povečal za 2,0 %, v trgovini pa za 1,8 %.

Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje na mesečni ravni najbolj povečal v gostinstvu (za 39,2 %), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 3,0 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 0,9 %) ter poslovanje z nepremičninami (za 0,4 %). Obseg prodaje pa se je znižal v prometu in skladiščenju (za 1,3 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,1 %). To so sporočili iz SURS. (konec)