28.09.2021 ob 21:49
Deli članek
Odpadkov manj za skoraj  devet odstotkov

Ljubljana (MOREL)- V Sloveniji je v 2020 nastalo 7,7 milijona ton vseh vrst odpadkov, kar je za skoraj 9 % manj kot leto prej. Količine gradbenih odpadkov, kljub zmanjšanju glede na 2019 za 11 %, so še vedno s 4,5 milijona tonami predstavljale 59 % vseh nastalih odpadkov. Sledili so komunalni odpadki s 13 % in odpadki iz termičnih procesov z 12 %. Pričakovano pa so se v 2020 povečale količine odpadkov, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju, in sicer za 37 %. 
Zmanjšanje količin odpadkov se je kazalo tako v proizvodnih kot tudi v storitvenih dejavnostih. V proizvodnih dejavnostih so se te zmanjšale za 4 % na letni ravni, v storitvenih dejavnostih pa za 13 %. V 2020 se je zmanjšanje količin odpadkov najbolj odrazilo v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (dejavnost K po SKD 2008), za 66 %, v dejavnosti izobraževanja (dejavnost M po SKD 2008) za 25 %, v dejavnosti promet in skladiščenje (dejavnost H po SKD 2008) za 23 % in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (dejavnost G po SKD 2008) za 11 %. Povečanje nastalih količin odpadkov se je v 2020 na letni ravni pokazalo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (dejavnost L po SKD 2008) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (dejavnost J po SKD 2008). V obeh primerih je zvečanje nastalo na račun gradbenih odpadkov, ki so v 2020 v teh dveh dejavnostih predstavljali okoli 99 % vseh nastalih odpadkov. 
Nevarni odpadki s 138.000 tonami so predstavljali skoraj 2 % vseh odpadkov, nastalih v Sloveniji. V 2020 so se zmanjšale tudi količine nevarnih odpadkov, in sicer za 5 %, glede na 2019. Največ nevarnih odpadkov je nastalo iz organskih kemijskih procesov in termičnih procesov (v vsakem po 17 %) ter iz izrabljenih motornih vozil, baterij in akumulatorjev (16 %). To so sporočili iz SURS. (konec)