04.08.2021 ob 09:21
Deli članek

Ljubljana (MOREL) - Na Hrvaškem, v bližini Knina, je Petrol zagnal svoj drugi vetrni park, ki bo zagotavljal “zeleno trajnostno energijo”, in sicer za kar 30.000 povprečnih gospodinjstev. Devet vetrnic bo odslej na letni ravni proizvedlo okrog 96 GWh električne energije. Posebnost vetrnega parka je tudi v tem, da gre za prvi Petrolov projekt, ki je bil v celoti izveden brez finančnih podpor ali subvencij.

Družba Petrol želi prispevati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, zato intenzivno razvija in vlaga v proizvodnjo elektrike iz vetrnih in sončnih elektrarn ter malih hidroelektrarn. "Globalni energetski sistem je priča naglemu razvoju, na kar vplivajo tako povečane potrebe po energiji kot okoljevarstvene zahteve zaradi podnebnih sprememb. Tem ciljem sledimo tudi s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov – vetra, vode in sonca. Pri Petrolovi odločitvi, da postane sodobna trajnostno naravnana energetska družba, ima zato posebno strateško mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol," je povedal  Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za poslovni steber Energija in rešitve.

Večino projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije Petrol izvaja predvsem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode. »Z gradnjo lastnih proizvodnih kapacitet sledimo strateški usmeritvi postati prepoznaven regionalni ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev ter partner v razvoju krožnega gospodarstva za prehod v nizkoogljično družbo," pa izpostavlja Borut Bizjak, direktor področja za proizvodnjo obnovljivih virov energije.

V Petrolu vidijo velik potencial predvsem v vetrni energiji, saj bo veter do leta 2030 postal glavni vir električne energije v Evropi. Zato družba Petrol načrtuje, gradi in upravlja vetrne parke na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra. Tako so na Hrvaškem, v bližini Knina, zagnali 9 vetrnic, ki sestavljajo vetrno elektrarno Ljubač, zmogljivosti 30 MW. Pričakovana letna proizvodnja energije devetih vetrnic je 96 GWh, kar zadošča za kar 30.000 povprečnih gospodinjskih odjemalcev. Projekt Ljubač, pri katerem je dobavitelj vetrnih turbin družba Nordex, predstavlja prvi Petrolov projekt na področju proizvodnje vetrne energije, ki je bil izveden brez finančnih podpor ali subvencij. Tako bo trajnostna in čista električna energija na voljo odjemalcem, ne da bi obremenili proračun države, ali nenazadnje same končne odjemalce električne energije. “V Petrolu bomo proizvedeno električno energijo iz tega vetrnega polja dobavljali na trg pod tržnimi pogoji preko svoje infrastrukture,” je še dodal Bizjak.

Z zagonom vetrne elektrarne Ljubač ima Petrol sedaj na Hrvaškem že svoj drugi vetrni park. Leta 2017 so v bližini Šibenika zagnali vetrno elektrarno Glunča, ki je sestavljena iz devetih turbin, z vsako po 2,3 MW nazivne moči in zadostuje za 15.000 povprečnih gospodinjstev. Skupaj z VE Ljubač tako sedaj zagotavljata energijo za kar 45.000 povprečnih gospodinjstev.

Petrol kot največja energetska družba želi prispevati svoj delež pri doseganju zavezujočih ciljev Slovenije na področju uvajanja obnovljivih virov, zato intenzivno vlaga v proizvodnjo elektrike iz vetrnih, sončnih in hidroelektrarn. Tako so ob koncu leta 2020 iz obnovljivih virov energije dosegli inštalirano moč v višini 33,5 MW. Ker pa je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ena strateških aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol, želijo do leta 2025 z razvojem in izvajanjem projektov na področju proizvodnje električne energije iz OVE, tako za lastne potrebe kot vire pri prodaji električne energije, preseči 160 MW inštalirane moči. Svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem bodo do septembra zagotovili kar 241 milijonov kilovatnih ur električne energije, ki je v celoti proizvedena iz okolju prijaznih obnovljivih virov energija vetra, sonca in vode. Z zagotavljanjem zgolj okolju prijazne elektrike bodo izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za kar 142 tisoč ton. Z zeleno energijo se napaja tudi njihova celotna mreža e-polnilnic.

Ob kombinaciji e-mobilnosti s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter prožnim upravljanjem polnilne infrastrukture je mogoče bistveno zmanjšati onesnaževanje v prometu, znižati stroške voznega parka in obenem optimalno obremeniti električno omrežje. Na to se navezujejo tudi celovite energetske rešitve prenove poslovnih in javnih stavb, kot tudi rešitve za novogradnje, ki vključujejo lastno sončno elektrarno, ki poleg ostalih električnih porabnikov v objektu, napaja tudi električne polnilnice, ki so čedalje pogosteje vključene v projekte energetskih rešitev za prenove ali novogradnje. Ker se v Petrolu zavedajo, da je prihodnost v obnovljivih virih energije, njihovo rabo tudi aktivno spodbujajo.

Priložnosti vidijo predvsem v celovitih energetskih rešitvah, s katerimi znižujejo stroške za energijo, predvsem v povezavi z investicijami v energetsko učinkovitost in samooskrbo iz obnovljivih virov energije. Uporabo t.i. zelene energije med drugim nudijo tudi industriji, ki je velik porabnik energije, in ki s prehodom na zeleno energijo lahko pomembno prispeva k zmanjšanju obremenitve okolja. Ob kombinaciji ukrepov učinkovite rabe energije v industriji se lahko z optimizacijami energetskih sistemov doseže pomembne energijske prihranke, boljše delovne pogoje, večjo storilnost in hkrati tudi zmanjša nastajanje odpadnih snovi. Kar je tudi osnovno vodilo in želja Petrola – skupaj ustvarjati nizkoogljično prihodnost.

To je sporočila Polona Žučko, korporativno komuniciranje Petrol. (konec)