23.07.2021 ob 22:17
Deli članek
Podatkov za leto 2020 pa nimajo?!

Ljubljana (MOREL)- 6.781 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo je bilo v Sloveniji v letu 2019 ustanovljenih na novo, 7.289 pa jih je v tem letu prenehalo poslovati. Na novo jih je nastalo za 2 % več kot v 2018, poslovati pa jih je prenehalo za 18,3 % več kot v letu 2018. Največ na novo ustanovljenih podjetij je spadalo v področje strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (16,6 %). Sledila so podjetja, uvrščena v gradbeništvo (16,4 %) in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (15,7 %). V letu 2019 nastala podjetja so v tem letu zaposlovala 10.357 oseb, ki delajo, ali za 0,3 % več, kot so jih zaposlovala tista, ki so nastala v letu 2018.

Med podjetji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, pa je bilo največ podjetij, ki so po svoji dejavnosti spadala v področje trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (17,6 %). Sledila so podjetja iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (17,2 %) in podjetja iz dejavnosti gradbeništvo (14,3 %). Največji narast med podjetji, ki so prenehala poslovati v letu 2019 je bil pri samostojnih podjetnikih posameznikih (za 31,5 %) v primerjavi z letom 2018. 

Od podjetij v Sloveniji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so delovala v letu 2019, je bilo 9,2 % ustanovljenih v tem letu, 9,8 % pa jih je v tem letu prenehalo poslovati.V 2019 nastalo in prenehalo poslovati več podjetij z vsaj eno zaposleno osebo kot v letu pred tem. To so sporočili iz SURS. (konec)