01.10.2021 ob 12:48
Deli članek
Pri Mercatorju želijo zlorabiti male delničarje

Ljubljana (MOREL)- Na Okrožno sodišče v Ljubljani je  Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) danes vložil tožbo zaradi izpodbijanja skupščinskega sklepa o sporni dokapitalizaciji, ki je bil sprejet na nedavni izredni skupščini družbe MERCATOR, d.d. Tožba je bila vložena v imenu VZMD in delnic v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD. V Združenju so po dodanih preveritvah in pobudah posameznih delničarjev prepričani, da je namen sprejetega sklepa bržčas v tem, da večinski delničar - družba FORTENOVA GRUPA (89,11 %) - s predmetno dokapitalizacijo in nadaljnjimi finančnimi operacijami pridobi najmanj 90 % delež vseh delnic z glasovalno pravico in si s tem zagotovi pogoje za iztisnitev 1.284 preostalih manjšinskih delničarjev, ki niso sprejeli nedavne prevzemne ponudbe (36 € za delnico, kolikor je tudi dokapitalizacijski znesek na delnico).

Sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki namreč predvideva povečanje osnovnega kapitala z dobrih 218,2 mio €, za vsega 5,9 mio €, na 224,1 mio €! Predsednik VZMD Kristjan Verbič, je že na sami skupščini izpostavil številne klice zaskrbljenih malih delničarjev in pomisleke o dejanski ekonomski potrebi za takšno dokapitalizacijo. Opozoril je tudi na neenakopravno obravnavo delničarjev, saj je bila izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev do dokapitalizacije, med tem ko naj bi stvarni vložek Fortenova Grupe predstavljal le manjši del terjatve, ki jo ima ta družba - iz naslova izkazanih in prenesenih posojil propadlega AGROKORJA - do Mercatorja. Glede na zahtevo Verbiča na sami skupščini, naj družba poda dodatna pisna pojasnila, je Mercator včeraj sicer objavil odgovor na zastavljena vprašanja (s Poročilom o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev), ki pa žal ni omilil pomislekov in bojazni številnih malih delničarjev, zato so bili v VZMD primorani napovedano tožbo v roku tudi vložiti. To so sporočili iz VZMD. (konec)