19.11.2021 ob 08:54
Deli članek
Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov manjša

Ljubljana (MOREL)- Prenamnožitev podlubnikov se je v slovenskih gozdovih v 2020 – po obdobju silovitejših naravnih ujm med letoma 2014 in 2018 (žledolom, napadi podlubnikov in vetrolomi) – umirila, obseg skupnega poseka in proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov pa sta bila zaradi tega v 2020 manjša kot v 2016 (enem izmed izrednih let v omenjenem obdobju). Manjši je bil tudi delež sanitarnega poseka od skupnega poseka (za 20 odstotnih točk). Posekanega je bilo 4,2 milijona m3 lesa, proizvodnja lesnih sortimentov je dosegla 4 milijone m3, delež sanitarnega poseka v skupnem poseku pa je bil 42-odstoten.

V Sloveniji je v 2016 41.589 kmetijskih gospodarstev opravilo posek lesa, v 2020 pa 33.059. Količina lesa, posekanega na kmetijskih gospodarstvih, je bila v 2020 za 33 % manjša kot v 2016. V 2016 je bilo posekanega 1,8 milijona m3 lesa, v 2020 pa 1,2 milijona m3. Tudi struktura poseka je bila drugačna: delež posekanih iglavcev je bil v 2020 45-odstoten, za 10 odstotnih točk nižji kot v 2016. To so sporočili iz SURS. (konec)