29.06.2021 ob 14:59
Deli članek
Skupna vrednost iztovora v letu 2020 za okoli 39 % večja kot v letu 2019

Ljubljana (MOREL)- Skupna masa  ulova (iztovora) slovenskih ribičev je bila v letu 2020 za 29 % večja kot v letu 2019, njegova skupna odkupna vrednost pa za okoli 39 % višja kot v letu 2019. Slovenski ribiči so v letu 2020 ulovili (iztovorili) več kot 155 ton svežih ribiških proizvodov: 105 ton rib, 38 ton mehkužcev in 13 ton rakov. Skupna masa ulova (iztovora) je bila za 29 % večja od mase ulova v letu 2019.
Približno 68 % skupnega ulova (iztovora) v letu 2020 so bile sveže ribe, 8 % sveži raki, 24 % pa mehkužci (med temi so prevladovale moškatne hobotnice). Delež mehkužcev v skupnem ulovu (iztovoru) je bil enak kot v letu 2019. 
V letu 2020 se je glede na leto prej povečal ulov rakov. Tehtal je 12.572 kg (v letu 2019 pa 1.730 kg). Večji kot v 2019 je bil predvsem zaradi večjega ulova tigrastih kozic, ki se v Jadranskem morju pojavljajo občasno. 
Ocenjujemo, da je bila vrednost v letu 2020 iztovorjenih ribiških proizvodov glede na njihove odkupne cene (brez DDV) okoli 1.221.685 EUR ali za 39 % višja od vrednosti iztovora v letu 2019. Vrednost iztovora v 2020 je bila višja zato, ker je bil ulov v letu 2020 večji od ulova v 2019, višje pa so bile tudi cene morskih proizvodov,  v povprečju  za 2,8 %. Najvišje povprečne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, tigraste kozice, kantarji (najmanj 18 EUR za kilogram).  To so sporočili iz SURS. (konec)