15.04.2022 ob 10:52
Deli članek
Slovenija je tranzitna država

Ljubljana (MOREL)- Kar 84 odstotkov tujih potnikov, ki so v opazovanem obdobju prišli v Slovenijo, je bilo tranzitnih. Večina tujih potnikov je potovala v osebnem avtomobilu in največ stroškov namenila za prevoz. Enodnevni potniki so v Sloveniji nakupovali, prišli na poslovni obisk ali obiskali sorodnike in prijatelje.

V septembru in oktobru 2021 je v Slovenijo preko cestnih mejnih prehodov prišlo okoli 6.977.000 tujih potnikov, prevladovali so tranzitni (84 %). Tujih potnikov, ki so Slovenijo obiskali le za en dan (enodnevni obiskovalci), je bilo približno 476.500 oziroma 7 %. Preostalih 9 % tujih potnikov pa je prišlo v Slovenijo zaradi dela, šole ali vsakodnevnih opravkov.

Največ tujih potnikov, ki so v jesenskem obdobju potovali čez Slovenijo, je bilo iz Nemčije (24 %). Sledili so prebivalci Hrvaške (15 %), Italije (13 %), Bosne in Hercegovine (10 %) ter Avstrije (8 %). 

Med tranzitnimi potniki so v opazovanem obdobju prevladovali prebivalci Nemčije, Bosne in Hercegovine ter Italije, med enodnevnimi obiskovalci pa prebivalci Italije, Hrvaške in Avstrije. 

Večina tujih potnikov (44 %) je v Slovenijo prispela v spremstvu partnerja oziroma zakonca, 19 % jih je potovalo samih, 14 % pa jih je prišlo s prijatelji. 

V primerjavi z istima mesecema leta 2020 se je za 16 odstotnih točk povečal delež tujih potnikov, ki so v Slovenijo vstopili na meji z Madžarsko. Tam je v opazovanem obdobju v državo vstopilo 64 % vseh tujih potnikov. Največ tranzitnih potnikih smo zaznali pri vstopu na meji z Madžarsko, enodnevne obiskovalce pa na meji z Italijo. Največ tujih potnikov je državo zapustilo na meji z Avstrijo. 

Polovica vseh tujih enodnevnih obiskovalcev je v jesenskem obdobju obiskala Slovenijo z namenom nakupovanja, zaradi poslovnih razlogov je prišlo 18 % enodnevnih obiskovalcev, enak delež pa je kot glavni razlog navedel obisk sorodnikov ali prijateljev. Med enodnevnimi obiskovalci, ki so v Sloveniji nakupovali, je bilo največ prebivalcev Italije, tudi sicer je 60 % enodnevnih obiskovalcev prišlo iz te države. To so sporočili iz SURS. (konec)