23.07.2021 ob 22:23
Deli članek
Slovenija ni gostoljubna do malih podjetij

Ljubljana (MOREL)- Od podjetij, ki so na novo nastala oz. začela poslovati v 2014, jih je po petih letih, tj. v letu 2019, še poslovalo 41,9 %. Odstotki podjetij, ki so pet let po nastanku še poslovala, so bil najvišji v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (54,7 %), poslovanje z nepremičninami (52,1 %) in v predelovalnih dejavnostih (48,8 %), najnižji pa v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (34,2 %), v dejavnostih gostinstva (35,6 %) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (36 %).
 
Glede na pravnoorganizacijsko obliko so bila podjetja z vsaj eno zaposleno osebo, nastala v 2019, v 52,8 % pravne osebe, v 47,2 % pa fizične osebe. Tista, ki so v 2019 prenehala poslovati, pa so bila v 51,9 % fizične osebe in v 48,1 % pravne osebe. 

Med podjetji, nastalimi v 2019, je bilo povečanje v primerjavi z letom 2018 največje med podjetji z največ štirimi zaposlenimi (za 2,1 %). Med podjetji, ki so prenehala poslovati v 2019 se je glede na leto 2018 najizraziteje povečalo število podjetij, ki so imela od 5 do največ 9 zaposlenih (za 33,3 %). Med podjetji, ki so v 2019 nastala, in tudi med tistimi, ki so v tem letu prenehala poslovati, je bilo največ takih, ki so zaposlovala največ 4 osebe. To so sporočili iz SURS. (konec)