01.10.2021 ob 11:35
Deli članek
Stanovanjski standard v Sloveniji boljši kot pred desetletji

Ljubljana (MOREL)- Prvi ponedeljek v oktobru so za svetovni dan bivalnega okolja razglasili leta 1985 Združeni narodi – da bi poudarili temeljno pravico vsakogar do ustreznega zavetja in spodbudili prizadevanja za izboljšave tega okolja, pa tudi opozorili svet na skupno odgovornost za prihodnost človeškega habitata. Stanovanjski standard v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih precej izboljšal. Iz podatkov zadnjega registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ti se nanašajo na leto 2018, je razvidno, da je bilo v Sloveniji v omenjenem letu okoli 852.000 stanovanj ali 412 na 1.000 prebivalcev. V letu 1971 jih je bilo 477.273 ali 276 na 1.000 prebivalcev.

Večina stanovanj (92 %) ima kuhinjo, kopalnico in notranje stranišče. Leta 1971 je bilo takšnih stanovanj 42 %. Ob popisu leta 1971 je bilo v Sloveniji še celo 3.649 stanovanj brez ustrezne temeljne plošče, tla so bila kar na zemlji.

Povprečna uporabna površina stanovanj se je od takrat dvignila s 57 m2 na 82 m2. Povprečna površina stanovanja na osebo se je od leta 1971 povečala za 13 m2 (s 16 m2 na 29 m2).

Značilen za zadnja desetletja je tudi visok dvig deleža stanovanj v zasebni lasti; ta se je z 72 % dvignil na 94 %. To je posledica množičnega odkupa stanovanj po stanovanjskem zakonu, sprejetem kmalu po osamosvojitvi. To so sporočili iz SURS (konec)