20.01.2022 ob 20:26
Deli članek
V decembru 2021 izdanih manj gradbenih dovoljenj za poslovne in upravne stavbe

Ljubljana (MOREL)-  V decembru 2021 je bilo izdanih za 34 odstotkov več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2021. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 17 odstotkov več, za nestanovanjske stavbe pa 48 odstotkov več kot v prejšnjem mesecu. 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2021, je bila predvidena gradnja 421 stanovanj, to je za 25 odstotkov več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2021. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 7 odstotkov več stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 62 odstotkovveč stanovanj kot v prejšnjem mesecu.  To so sporočili iz SURS. (konec)