01.10.2021 ob 11:41
Deli članek
Večina Slovencev biva  v eno- ali dvostanovanjskih stavbah

Ljubljana (MOREL)- Večji del prebivalcev Slovenije (66 %) biva v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, večinoma zgrajenih v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Povprečna starost teh stavb je 45 let. Ob popisu prebivalstva leta 1971 je bilo 34 % stanovanj tri- ali večsobnih, v letu 2018 pa je bilo takih 62 %. Malo več kot 30 % prebivalcev je v 2018 bivalo v tri- ali večstanovanjskih stavbah, večinoma grajenih v sedemdesetih letih. Nekaj manj kot 4 % prebivalcev pa so bivali v skupinskih in drugih oblikah nastanitev (v domovih za upokojence, študentskih domovih, samskih domovih in drugih stavbah).