27.10.2021 ob 23:33
Deli članek
Višji tudi na letni ravni

Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil v avgustu 2021 za 1,8 % višji kot v juliju 2021. Najbolj se je zvišal v gostinstvu (za 4,0 %). Višji je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 3,0 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,6 %). Nižji kot v prejšnjem mesecu pa je bil v poslovanju z nepremičninami (za 2,2 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,1 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,4 %).

Prihodek od prodaje storitev v avgustu 2021 je bil za 15,6 % višji od prihodka v avgustu 2020 in za 2,5 % višji od prihodka v istem obdobju pred epidemijo covida-19. K letni rasti prihodka od prodaje storitev so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 21,0 %), sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (za 20,5 %), gostinstvo (za 19,3 %), druge raznovrstne  poslovne dejavnosti (za 14,7 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 11,6 %) ter  strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 6,9 %). To so sporočili iz SURS. (konec)