22.09.2021 ob 08:14
Deli članek
Življenje postaja iz dneva v dan dražje

Ljubljana (MOREL)-  Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v avgustu 2021 povprečno za 1,5 % višje kot v juliju 2021. Povprečno za 1,5 % višje so bile tako cene proizvodov za prodajo na domačem trgu kot cene proizvodov za prodajo na tujih trgih. 

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile v povprečju za 1,6 % višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 1,5 %.

V avgustu 2021 so se glede na julij 2021 zvišale cene v vseh skupinah industrijskih proizvodov po namenu porabe: cene energentov za 5,0 %, cene surovin za 1,8 %, cene proizvodov za investicije za 1,5 % in cene proizvodov za široko porabo za 0,4 %.

Najizraziteje so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 19,0 %), znižale pa so se najbolj cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,8 %). To so sporočili iz SURS. (konec)