05.01.2022 ob 09:11
Deli članek
Zunanjetrgovinski primanjkljaj novembra največji v zadnjih 10 leth

Ljubljana (MOREL)-  Slovenija je v novembru 2021 izvozila za 3,7 milijarde EUR blaga, uvozila pa ga je za 4,2 milijarde EUR; izvoz je bil za 24,1 % višji kot v novembru 2020, uvoz pa za 25,6 %. Vrednosti obeh sta bili višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2019, in sicer izvoz za 32,5 % in uvoz za 46,6 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v novembru 2021 zabeležen trgovinski primanjkljaj. Znašal je 0,5 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom je bila 88,9-odstotna. V zadnjih desetih letih je Slovenija sicer v novembru večinoma ustvarila primanjkljaje, le da je bila vrednost primanjkljaja v novembru 2021 največja v zadnjih desetih letih.

V enajstih mesecih leta 2021 je Slovenija izvozila za 36,3 milijarde EUR blaga ali za 19,3 % več kot v istem obdobju leta 2020, uvozila pa ga je za 38,1 milijarde EUR ali za 30,0 % več kot v istem obdobju leta 2020.

Skupna vrednost izvoza v omenjenih enajstih mesecih je bila od vrednosti uvoza v tem obdobju nižja za 4,7 %; primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je znašal 1,8 milijarde EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je bil ustvarjen v vseh mesecih, razen v januarju, februarju in marcu. To so sporočili iz SURS. (konec)