14.11.2022 ob 10:53
Deli članek
Cene kmetijski pridelkov letijo v višave

Ljubljana (MOREL) Cene rastlinskih pridelkov so zrasle v povprečju za 14,2 %. Na zvišanje so vplivale predvsem višje cene žita (za 54,3 %), zelenjadnic (za 32,0 %) in krompirja (za 23,7 %). Povprečna cena vina je bila za 16,3 % višja kot leto prej. Nižje kot pred enim letom pa so bile povprečne cene sadik in cvetja.

Živali in živalski proizvodi so se podražili za 35,1 %. Cene živalskih proizvodov so zrasle za 44,7 %. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se je na letni ravni zvišala za 52,4 %, na 0,51 EUR za liter. Povprečna cena jajc se je dvignila za 33,3 %.

Cene živali za zakol so bile višje za 24,2 %. Zvišanje je bilo najbolj opazno pri cenah prašičev (za 32,0 %), višje so bile tudi cene goveda in perutnine.


Cene kmetijskih pridelkov so bile v 3. četrtletju za 26,8 % višje kot v istem četrtletju lani. Rastlinski pridelki so se podražili za 19,7 %. Na zvišanje so najbolj vplivale cene žit, zelenjadnic in krompirja.

Cene živali in živalskih proizvodov so zrasle za 33,3 %. Izmed živali za zakol so se najbolj dvignile cene goveda, in sicer za 29,2 %. Cena mleka je bila pri pridelovalcu v povprečju višja za 47,7 %. 


Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za 41,1 % višja kot v prejšnjem septembru. Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za več kot enkrat višja (za 122,3 %). Najbolj je zrasla vrednost odkupljenih žit; večja je bila odkupljena količina pridelkov, v povprečju višje pa so bile tudi cene žit. Prav tako se je zvišala vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila višja za 28,6 %. Vrednost odkupljenega mleka je zrasla za 44,2 %, odkupljenih jajc pa za 33,6 %. Prav tako višje kot pred letom dni so bile vrednosti odkupljene živine (za 13,8 %) in perutnine (za 23,8 %). To so sporočili iz SURS. (konec)