14.09.2022 ob 11:10
Deli članek
Draginja in beda prihajata v Evropo

Ljubljana (MOREL)- Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so na letni ravni zrasle v povprečju za 32,1 %. Vrednost kmetijskih pridelkov se je na letni ravni dvignila za 39,4 %, na mesečni pa za 28,0 %.

Cene rastlinskih pridelkov so se zvišale v povprečju za 31,4 %. Najizraziteje so se podražila žita (za 76,4 %), precej pa tudi industrijske rastline (za 36,5 %). Cene sadja so se znižale za 16,7 %.

Cene živali in živalskih proizvodov so zrasle za 32,7 %. Cene živali za zakol so bile višje za 28,3 %. Cene goveda so se zvišale skoraj za tretjino, najbolj pa so se dvignile cene krav. Dražji kot pred enim letom so bili tudi perutnina (za 26,2 %) in prašiči (za 18,8 %). Cene živalskih proizvodov so bile višje za 36,6 %. Povprečna cena mleka se je dvignila za 43,1 %, povprečna cena jajc pa za 28,1 %. To so sporočili iz SURS. (konec)