05.08.2022 ob 14:27
Deli članek
Koncern Audi v prvem polletju: rekordni dobiček iz poslovanja

Ingolstadt/Neckarsulm (MOREL) – Koncern Audi je predstavil trdno bilanco prvega polletja 2022. Visokega povpraševanja po vozilih jedrne znamke Audi ni bilo mogoče v celoti zadovoljiti, in sicer zaradi krize na področju oskrbe s polprevodniki in lockdownov zaradi covida-19 na Kitajskem. Kljub temu so se prihodki od prodaje koncerna Audi povečali za 2 odstotka na 29,9 milijarde evrov, dobiček iz poslovanja pa je dosegel nov rekord v višini 4,9 milijarde evrov. Donosnost prodaje je bila s 16,5 odstotka bistveno višja od tiste v enakem obdobju lani in tudi nad strateškim ciljem med devet in enajst odstotki. K zaslužku so prispevali dober cenovni položaj, dobra poslovna uspešnost luksuznih znamk Lamborghini in Bentley ter pozitivni učinki transakcij za varovanje blagovnih tveganj. Koncern Audi je potrdil napoved za dobave, promet in donosnost.

"Naši finančni rezultati za prvih šest mesecev leta 2022 kažejo, kako trdno in dobičkonosno je pozicionirana naša skupina znamk: kljub zahtevnim gospodarskim in geopolitičnim raz­meram nam je uspelo znatno povečati promet in donosnost," je dejal Markus Duesmann, predsednik uprave družbe AUDI AG. "Hkrati je zaradi trenutne situacije v svetu jasno, da se morata gospodar­stvo in družba še hitreje oddaljiti od fosilnih goriv. Povečanje obsega obnovljivih virov energije in prehod na e-mobilnost sta pomembna koraka v tej smeri. Zato smo z našo strateško usmeritvijo – osredotočenostjo na e-mobilnost in CO2-nevtralno proizvodnjo – na pravi poti."

Izrazita rast prodaje električnih vozil in luksuznih znamk

V prvih šestih mesecih je skupina premiumskih znamk v težavnih pogojih zaradi pomanjkljive oskrbe z deli kupcem dobavila 797.587 (2021: 986.567) vozil. 

V primerjavi z rekordnim obsegom dobav v prvem polletju 2021 se je število dobavljenih vozil znamke Audi zmanjšalo za 20 odstotkov, in sicer na 785.099 (2021: 981.681). Povpraševan­je je bilo sicer ves čas veliko, vendar sta na obseg dobav vplivala kriza na področju oskrbe s polprevodniki in covid-19, zaradi katerega je bilo na Kitajskem več lockdownov.

Ducati je kupcem dobavil 33.265 (2021: 34.515) motornih koles. Padec za 3,6 odstotka v primerjavi z uspešnim lanskim letom je posledica pomanjkanja polprevodnikov. Lamborghini je s 5.090 (2021: 4.852) dobavljenimi vozili zabeležil 4,9-odstotno rast, medtem ko je britanska znamka Bentley – najnovejši član te skupine znamk – prodala 7.398 (2021: 7.199)1 vozil.

Audi nadaljuje z izvajanjem strategije elektrifikacije

Znamka Audi je povečala število dobavljenih popolnoma električnih vozil na 50.033 (2021: 32.775), kar je za 52,7 odstotka več kot lansko leto. Pri kupcih ostaja še posebej priljubljen Audi e-tron*. Najvišjo rast prodaje je zabeležil model Audi Q4 e-tron*. Delež dobavljenih popolnoma električnih vozil na ravni skupine znamk se je povečal na 6,3 odstotka.

Z uspešno uvedbo Audijevega polnilnega vozlišča je Audi predstavil rešitev za hitro in eno­stavno polnjenje električnih vozil v urbanem okolju. "Odzivi uporabnikov na začetku delovanja pilotne lokacije v Nürnbergu so bili izjemno pozitivni, tako da bodo v letu 2022 sledili še vozlišče v Zürichu in druge lokacije," je povedala Hildegard Wortmann, direktorica za prodajo in marketing. Leta 2023 bodo vzpostavljene še tri lokacije v nemških velemestih, ki bodo pripomogle k pokrivanju povečanih potreb po polnjenju, zlasti v urbanih okoljih. Poleg tega namerava Audi do sredine leta 2024 v nemških mestih odpreti še več vozlišč. Še en mejnik v strategiji elektrifikacije je bila položitev temeljnega kamna za pametno tovarno e-modelov v Čangčunu konec junija. Ko bo ta dokončana, naj bi od konca leta 2024 s tamkajšnje trajnost­ne in digitalno povezane proizvodne linije prihajali modeli za kitajski trg, izdelani na osnovi platforme PPE (Premium Platform Electric). Letna proizvodna zmogljivost tovarne, ki se bo raztezala na okrog 150 hektarjih, bo več kot 150.000 vozil.

Donosnost prodaje znatno nad strateškim ciljem

Za prvo polletje 2022 koncern Audi izkazuje novo rekordno vrednost dobička iz poslovanja v višini 4.933 (2021: 3.113) milijonov evrov, kar pomeni 58,5-odstotno povečanje. Donosnost prodaje se je povzpela na 16,5 (2021: 10,7) odstotka. Poleg dobrega cenovnega položaja in dobrih poslovnih rezultatov znamk Lamborghini, Bentley in Ducati dobiček iz poslovanja vključuje tudi pozitivne učinke transakcij za varovanje blagovnih tveganj v višini 0,4 milijarde evrov: po občutnem zagonu v prvem četrtletju 2022 (1,2 milijarde evrov) so se učinki v drugem četrtletju močno razblinili.

Lamborghini, Bentley in Ducati z dobrimi poslovnimi rezultati

Znamka Lamborghini je v prvem polletju povečala promet za 30,6 odstotka, na 1.332 (2021: 1.020) milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja znamke se je povzpel za 69,3 odstotka, na 425 (2021: 251) milijonov evrov, donosnost prodaje pa je znašala 31,9 (2021: 24,6) odstotka. Bentley je dosegel promet v višini 1.707 (2021: 1.324)1 milijonov evrov, dobiček iz poslo­vanja pa se je povečal na novo rekordno vrednost 398 (2021: 178)1 milijonov evrov. Donosnost prodaje je znašala 23,3 (2021: 13,4)1 odstotka. Pri Ducatiju se je obseg dobav sicer zmanjšal, vendar je bil njihov cenovni položaj zelo dober: znamka motornih koles je povečala promet za 5,4 odstotka, na 542 (2021: 514) milijonov evrov in dosegla dobiček iz poslovanja v višini 68 (2021: 59) milijonov evrov, kar ustreza 12,6-odstotni donosnosti prodaje (2021: 11,5 odstotka).

Finančni rezultat in neto denarni tok

Finančni rezultat v prvem polletju je znašal 754 (2021: 762) milijonov evrov, vključno z večino poslovanja na Kitajskem, kjer je bil rezultat nižji od lanskega in je znašal 431 (2021: 565) milijonov evrov. Nižja vrednost je posledica lockdownov zaradi covida-19 na Kitajskem v drugem četrtletju. Dobiček po obdavčitvi se je povzpel na 4.390 (2021: 3.386) milijonov evrov, kar pomeni povečanje za 29,6 odstotka.

V primerjavi z zelo visoko vrednostjo v prvem polletju lanskega leta se je neto denarni tok v prvih šestih mesecih leta 2022 normaliziral na 2.593 (2021: 5.512) milijonov evrov.

To je med drugim posledica povečanih zalog zaradi motenj v logistični in dobavni verigi, zlasti zaradi lockdownov zaradi covida-19 na Kitajskem in pomanjkanja polprevodnikov. Poleg tega se je Audijev neto denarni tok zmanjšal zaradi naložb, npr. v novi proizvodni obrat podjetja Audi FAW NEV Company Ltd. v Čangčunu, in zaradi prenosa deležev znotraj koncerna VW.

Kljub izzivom: potrjena napoved za dobave, prihodke od prodaje in donosnost

Napoved koncerna Audi upošteva trenutno predvidljive kratkoročne posledice vojne v Ukrajini, še vedno trajajoče krize na področju oskrbe s polprevodniki in lockdownov zaradi covida‑19 na Kitajskem v prvem polletju. Nadaljnjega vpliva geopolitičnih razmer in pomanjkanja plina na svetovno gospodarstvo ni mogoče dovolj zanesljivo napovedati. Za celotno leto 2022 skupina znamk pričakuje obseg dobav med 1,8 in 1,9 milijona vozil ter prihodke od prodaje med 62 in 65 milijardami evrov. Donosnost prodaje naj bi znašala od devet do enajst odstot­kov. Neto denarni tok naj bi dosegel vrednost med 4,5 in 5,5 milijarde evrov. Koncern Audi pričakuje, da bo delež naložb v osnovna sredstva znašal od štiri do pet odstotkov. Zaradi večjih začetnih naložb v prihodnostne tehnologije se zdaj pričakuje, da bo delež stroškov za raziskave in razvoj nekoliko presegel predvidenih šest do sedem odstotkov.

Koncern Audi je eden najuspešnejših proizvajalcev avtomobilov in motornih koles premiumskega in luksuz­nega segmenta. Znamke Audi, Ducati, Lamborghini in Bentley proizvajajo na 21 lokacijah v 13 državah. Audi in njegovi partnerji so prisotni na več kot 100 trgih po vsem svetu.

Leta 2021 je koncern Audi prodal okoli 1,681 milijona avtomobilov znamke Audi, 8.405 športnih avto­mobilov znamke Lamborghini in 59.447 motornih koles znamke Ducati. V poslovnem letu 2021 je družba AUDI AG s prometom v višini 53,1 milijarde EUR zabeležila 5,5 milijarde EUR dobička iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami. Za koncern Audi po vsem svetu dela več kot 89.000 ljudi, od tega okrog 58.000 v Nemčiji. Podjetje se s svojimi privlačnimi znamkami ter novimi modeli, inovativnimi ponudbami mobilnosti in pionirskimi storitvami sistematično razvija v ponudnika trajnostne in individualne prestižne mobilnosti.

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodina­mika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti vozila.

To je sporočila Sabrina Pečelin iz Porsche Slovenija. (konec)