31.07.2022 ob 14:31
Deli članek
Mesečna inflacija 1-odstotna

Ljubljana (MOREL)- K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov (dizelsko gorivo se je podražilo za 9,5 %, bencin za 8,8 % in tekoča goriva za 2,2 %). Podražitve počitniških paketov (za 8,6 %) so dodale 0,3 odstotne točke, podražitve drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili (za 6,9 %) pa 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imeli dražja trda goriva (za 14,1 %), storitve v restavracijah in hotelih (za 1,1 %), avtomobili (za 1 %) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 0,8 %). Vse preostale podražitve so prispevale 0,3 odstotne točke.

Zaradi poletnih sezonskih razprodaj so bile cene oblačil in obutve v juliju za 8,2 % nižje kot prejšnji mesec, kar je mesečno inflacijo znižalo za 0,6 odstotne točke. Za 0,1 odstotne točke je inflacijo ublažilo tudi cenejše sadje (za 4 %).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 11,7-odstotna (v prejšnjem juliju 2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna (prejšnji mesec 2,3-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 14,6 %, cene storitev pa za 6 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 19 %, trajno blago za 8,9 % in poltrajno blago za 3,7 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU junija 8,6-odstotna (mesec prej 8,1 %) in v državah članicah EU 9,6-odstotna (mesec prej 8,8-odstotna). Najnižja je bila na Malti (6,1-odstotna), najvišja v Estoniji (22-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,8 %. To so sporočili iz SURS. (konec)