30.07.2022 ob 22:54
Deli članek
Najvišji porast cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paroLjubljana (MOREL) - Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2022 za 1,1 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 29,2 % višje kot pred enim letom.Od junija 2021 do junija 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 29,2 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 29,1 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 29,4 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 196,1 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin za 246,2 %. Izrazito so se podražili tudi proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 190,7 %). 

Cene uvoženih proizvodov so bile junija za 1,1 % višje kot v maju, pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, zvišale za 1,5 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,4 %.

Cene energentov so bile višje za 10,0 %, cene proizvodov za investicije za 0,7 %, cene proizvodov za široko porabo za 0,5 %, medtem ko so cene surovin ostale nespremenjene.

Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (19,2 %).

To so sporočili iz SURS. (konec)