23.07.2022 ob 19:19
Deli članek
Plača nižja nominalno in realno

Ljubljana (MOREL)-  Povprečna bruto plača za maj 2022 je znašala 1.989,53 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 2,5 %. Povprečna neto plača je znašala 1.297,39 EUR in je bila od plače za prejšnji mesec nominalno nižja za 0,5 %, realno pa za 2,5 %.
Povprečna bruto plača je bila v zasebnem sektorju nižja od plače za april (za 0,9 %), medtem ko je bila v javnem sektorju približno enaka plači za april. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, se je znižala za 1,4 %.
V primerjavi s plačo za april se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 10,4 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil); znašala je 3.183,63 EUR in je bila izmed vseh dejavnosti najvišja. Po drugi strani se je povprečna bruto plača najbolj znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 8,2 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil). To so sporočili iz SURS. (konec)