15.09.2022 ob 10:37
Deli članek
Povprečna mesečna bruto plača lani za 10,1 odstotek višja kot leto prej

Ljubljana (MOREL)- Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji, preračunana iz letne bruto plače, je po začasnih podatkih strukturne statistike plač v 2021 znašala 2.138 EUR oz. se je na letni ravni zvišala za 10,1 %. Zaposleni moški je v povprečju zaslužil 2.165 EUR bruto, ženska pa 2.107 EUR.

Povprečno mesečno bruto plačo, nižjo od slovenskega povprečja, je prejelo 64,7 % zaposlenih. Mediana mesečne bruto plače, ki populacijo deli na dva enaka dela, pa je znašala 1.763 EUR; pri moških 1.775 EUR in pri ženskah 1.747 EUR. Povprečna mesečna bruto plača polovice zaposlenih je bila torej nižja od 1.763 EUR.

Odstotek zaposlenih moških z višje- oz. visokošolsko izobrazbo prejel v povprečju mesečno več kot 10.510 EUR bruto. Pri ženskah s to ravnijo izobrazbe pa je  znašal 7.944 EUR oz. 2.566 EUR manj kot pri moških. To pomeni, da je samo odstotek zaposlenih žensk s tako izobrazbo prejel v povprečju mesečno več kot 7.944 EUR. 

Zaposleni v  v osrednjeslovenski statistični regiji  so v povprečju mesečno prejeli 2.351 EUR bruto. Nekoliko nižjo plačo od slovenskega povprečja so imeli zaposleni v jugovzhodni Sloveniji (2.127 EUR), najnižja pa je bila v primorsko-notranjski statistični regiji, znašala je 1.855 EUR bruto.

Med moškimi je bila najvišja plača v občini Zavrč, med ženskami pa v občini Novo mesto. V občini Zavrč so zaposleni moški tako v povprečju prejeli 2.834 EUR bruto, v občini Novo mesto pa so ženske zaslužile 2.425 EUR. To so sporočili iz SURS. (konec)