27.07.2022 ob 23:33
Deli članek
Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2022 višji na obeh ravneh ­

Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil maja za 1,3 % višji kot mesec prej. Najbolj se je zvišal v dejavnosti promet in skladiščenje, gostinstvu ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer v vseh za 3,2 %. Višji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,0 %). Nižji kot v aprilu pa je bil v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 3,9 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,7 %). 

V primerjavi s prejšnjim majem je bil prihodek od prodaje storitev višji za 25,6 %. K njegovemu dvigu so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu, in sicer za 110,7 %; višji je bil v nastanitvenih storitvah ter v dejavnosti strežba jedi in pijač. V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih se je povečal za 30,6 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 24,2 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 17,9 %, v poslovanju z nepremičninami za 15,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 10,4 %. To so sporočili iz SURS. (konec)