25.11.2022 ob 08:03
Deli članek
Prihodnje leto bodo vlaganja višja kot letos

Ljubljana (MOREL) 24 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih je poročalo, da so bila vlaganja v 2022 višja kot v 2021, 17 % pa, da so bila nižja. Za leto 2023 24 % podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot letos, 14 % podjetij pa, da bodo nižja.

Še vedno je največ podjetij v teh dejavnostih v 2022 vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme – 72 % podjetij, 28 % podjetij je vlagalo v razširitev zmogljivosti, 17 % podjetij v racionalizacijo procesov in 10 % podjetij v drugo. V primerjavi z lani je bilo najizrazitejše zmanjšanje vlaganja v zamenjavo stare opreme (upad za 9 odstotnih točk). Za prihodnje leto so načrti podobni: vlagati v zamenjavo starih naprav ali opreme namerava 74 % podjetij, v razširitev zmogljivosti 33 %, v racionalizacijo procesov 21 % in v drugo 8 %.
 
Da so vlaganja v 2022 spodbudili tehnični dejavniki, je ocenilo 57 %  podjetij, 30 % podjetij je navedlo povpraševanje, 20 % finančne pogoje in 18 % podjetij druge dejavnike. V primerjavi z lani se je delež podjetij, v katerih je na vlaganja vplivalo povpraševanje, povečal (za 3 odstotne točke), deleži pri preostalih treh spodbujevalnih dejavnikih pa so ostali podobni. Tudi v 2023 naj bi vlaganja najbolj spodbujali tehnični dejavniki (navedlo jih je 53 % podjetij), sledijo povpraševanje (32 % podjetij), finančni pogoji (25 % podjetij) in drugi dejavniki (21 % podjetij). To so sporočili iz SURS. (konec)