27.07.2022 ob 23:36
Deli članek
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v juniju 2022 na mesečni ravni nižji

Ljubljana (MOREL)- Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v juniju 2022 na mesečni ravni nižji, na letni pa višji. V trgovini z motornimi vozili je bil prihodek na obeh ravneh nižji. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v juniju na mesečni ravni znižal za 1,0 %. Nižji je bil v trgovini z živili (za 3,1 %) in trgovini z neživili (za 1,4 %), le v trgovini z motornimi gorivi se je zvišal (za 2,3 %).

Kljub nižjemu realnemu prihodku na mesečni ravni je bil ta na letni ravni višji, in sicer za 22,1 %. Pomembno je k temu prispevala visoka rast prihodka v trgovini z motornimi gorivi (za 76,4 %), saj je brez te prihodek celo nekoliko upadel (za 0,3 %). Višji je bil tudi v trgovini z neživili (za 2,7 %), medtem ko je bil v trgovini z živili za 4,0 % nižji.

V primerjavi s prvim polletjem 2021 se je realni prihodek od prodaje v prvih šestih mesecih letos zvišal za 26,0 %. Brez trgovine z motornimi gorivi je bila rast 5,4-odstotna. V trgovini z motornimi gorivi se je prihodek sicer zvišal za 78,7 %, v trgovini z neživili za 11,0 %, v trgovini z živili pa je bil za 1,3 % nižji.Realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh se je po dveh mesecih rasti tokrat znižal (za 4,1 %). Nižji je bil tudi na letni ravni (za 11,5 %) in v prvem polletju 2022, saj je bil za 8,1 % nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta.