05.08.2022 ob 23:41
Deli članek
Število registracij na mesečni ravni nižje, na četrtletni pa višje

Ljubljana (MOREL)-  Na mesečni ravni je bilo junija več stečajev in manj registracij pravnih enot, na četrtletni pa ravno obrnjeno. V 2. četrtletju se je število stečajev najizraziteje zmanjšalo v industriji, povečalo pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Registracij je bilo največ v gostinstvu. Junija je bilo registracij v primerjavi s prejšnjim mesecem za 5,5 % manj in glede na povprečje 2015 za 19,0 % več. V primerjavi s prejšnjim junijem ni bilo večjih sprememb.

V 2. četrtletju je bilo registracij na vseh ravneh več – v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 4,7 %, istim četrtletjem 2021 za 8,6 % in povprečjem 2015 za 19,3 %.
Na četrtletni in letni ravni se je število najizraziteje povečalo v gostinstvu (za 27,1 % oz. 22,7 %), najbolj zmanjšalo pa se je glede  na isto četrtletje leta 2021 in povprečje leta 2015 v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 11,1 % in 34,4 %).

V primerjavi s povprečjem leta 2015 je bilo registracij več v skoraj vseh dejavnostih; edina izjema je bila dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Najizraziteje se je število povečalo v dejavnostih izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve (za 51,7 %), gradbeništvo (za 49,8 %) ter gostinstvo (za 48,5 %). Prav tako je bilo skupno število registracij nad povprečjem leta 2015 v zadnjih petih četrtletjih To so sporočili iz SURS.(konec)