11.08.2022 ob 23:04
Deli članek
Stopnja prostih delovnih mest najvišja v gostinstvu …

Ljubljana (MOREL)- Podrobnejši pregled po področjih dejavnosti pokaže, da je bila stopnja prostih delovnih mest tokrat najvišja v gostinstvu, 8,3-odstotna, kar je za 1,5 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. K temu je pripomoglo predvsem večje povpraševanje po novi delovni sili v gostinstvu, saj je bilo razpisanih za skoraj 560 (oz. 25 %) prostih delovnih mest več kot v prejšnjem četrtletju. Po drugi strani pa se število zasedenih delovnih mest v tej dejavnosti ni povečalo skladno z obsegom povpraševanja, bilo jih je približno 100 več. V zadnjem letu je bilo v gostinstvu zasedenih delovnih mest okoli 30.000. Največ jih je bilo tik pred začetkom epidemije covida-19 v 1. četrtletju 2020, in sicer 31.700.
V letošnjem 1. četrtletju je stopnja prostih delovnih mest na ravni Slovenije prvič dosegla 3-odstotno raven. V opazovanem četrtletju se je še zvišala, znašala je 3,1 %. V primerjavi z istim obdobjem leto prej pa je bila ta stopnja višja za 0,5 odstotne točke. 
Pod enim odstotkom se je gibala vse do 4. četrtletja 2013 (razen v začetnem obdobju leta 2008). Od leta 2014 je počasi naraščala in je v opazovanem četrtletju dosegla najvišjo raven. Pri poslovnih subjektih z 10 ali več zaposlenimi je bila ta stopnja prav tako najvišja do zdaj (2,7 %).