23.07.2022 ob 19:27
Deli članek
V letu 2020 je novonastalo manj podjetij z vsaj eno zaposleno osebo kot v 2019

Ljubljana (MOREL)-  Med podjetji, ki zaposlujejo, jih je v letu 2020 nastalo na novo 5.470 ali za 19,3 % manj kot v prejšnjem letu. Število teh podjetij se je najbolj zmanjšalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Tudi zaposlovala so ta podjetja manj oseb kot tista, ki so nastala v letu pred tem: število zaposlenih je bilo v njih manjše za 17,5 %, število oseb, ki delajo, pa za 18,2 %. Največ novih podjetij je po svoji dejavnosti spadalo v področje gradbeništvo (18,9 %). Sledila so podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (16,3 %) ter podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (16,2 %).
Po pravnoorganizacijski obliki so bila v 2020 nastala podjetja v 53,1 % pravne osebe, v 46,9 % pa fizične osebe.
Po začasnih podatkih je prenehalo poslovati 6.831 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo. Največ jih je spadalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16,2 %), sledila so podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (15,7 %) ter podjetja v gradbeništvu (14,1 %). 54,0 % podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, so bile fizične osebe, 46,0 % pa pravne osebe.
Med vsemi podjetji v Sloveniji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so delovala v letu 2020, jih je bilo v tem letu ustanovljenih 7,5 %, 9,3 % pa jih je v tem letu prenehalo poslovati. To so sporočili iz SURS. (konec)