12.08.2022 ob 22:12
Deli članek
Vrednost odkupljenega okroglega lesa nižja kot v prejšnjem mesecu …

Ljubljana (MOREL)- Junija je bilo odkupljenega za 4,6 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je bilo to za približno 23 odstotkov manj kot v prejšnjem mesecu in za okoli 11 % več kot leto prej.

Vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v juniju 2022, je znašala 4,6 milijona EUR in je bila za okoli 23 % nižja kot v mesecu pred tem. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir se je znižala za skoraj 20 %, vrednost lesa za celulozo in plošče za okoli 37 %, vrednost lesa za kurjavo za skoraj 28 % ter vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za približno 42 %. 
V primerjavi s prejšnjim junijem se je vrednost odkupljenega okroglega lesa dvignila za približno 11 %. Količina odkupljenega lesa je bila nekoliko manjša, povprečne cene, zlasti hlodov za žago in furnir pri iglavcih, pa so bile znatno višje kot pred enim letom. Izmed vrednosti posameznih kategorij odkupljenega okroglega lesa so se na letni ravni znižale vse razen vrednosti hlodov za žago in furnir – ta se je zvišala za nekaj več kot 24 %. Vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče je bila nižja za skoraj 36 %, lesa za kurjavo za približno 25 % in drugega okroglega industrijskega lesa za okoli 16 %. To so sporočili iz SURS. (konec)