30.07.2022 ob 23:07
Deli članek
Zakol ovc in goved manjši kot mesec prej

Ljubljana (MOREL)- V slovenskih klavnicah so v maju zaklali približno 9.000 glav goved. Tako so pridobili približno 2.800 ton govejega mesa. V primerjavi z mesecem prej so zaklali manj ovc in goved, in sicer za približno polovico oz. okoli 1.100 ovc manj in približno 8 % manj goved oz. okoli 1.000 živali manj, po drugi strani pa več drugih vrst živali: konjev za točno 6 % oz. za 3 živali več, tako perutnine kot prašičev pa za približno 3 % več (tj. približno 1.000 prašičev več in 119.000 kljunov perutnine več).

Masa trupov zaklanih ovc je bila manjša za okoli 44 % (oz. približno 12 ton pridobljenega mesa manj), goved za približno 8 % (oz. okoli 225 ton govejega mesa manj) in konjskega mesa za okoli 7 % (oz. približno 1 tono manj), po drugi strani pa je bila masa trupov zaklane perutnine večja za okoli 4 % (oz. približno 223 ton perutninskega mesa več) in prašičev za okoli 1 % (oz. približno 24 ton prašičjega mesa več).

To so sporočili iz SURS. (konec)