23.10.2005 ob 16:42
Deli članek
Območja z izrazitim tveganjem, kjer veljajo ukrepi pred ptičjo gripo, so naslednja: Območje severovzhodne Slovenije - vzhodno od avtoceste, torej od mejnega prehoda Šentilj, do odcepa Dramlje v smeri proti Ljubljani in od odcepa Dramlje po glavni cesti skozi Dole in Trnovec do Šentjurja in po glavni cesti od Šentjurja v smeri Rogaške Slatine do mejnega prehoda Dobovec. Območje jugozahodne Slovenije - zahodno od črte od mejnega prehoda Osp do glavne ceste Ljubljana - Koper in naprej proti Kubedu in Gračišču do mejnega prehoda Sočerga. Veterinarska uprava Republike Slovenije vsem rejcem perutnine in drugih ptic tudi na drugih območjih Republike Slovenije poziva, da prav tako upoštevajo ukrepe, ki veljajo na območjih z izrazitim tveganjem. Veterinarski inšpektorji so že začeli kontrolirati izvajanje navedenih navodil in ukrepov na območjih z izrazitim tveganjem ter bodo to počeli tudi v prihodnje, so zapisali v sporočilu za javnost na Veterinarski upravi, ki so ga objavil v skladu 25. člen zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001), ki opredeljuje objavo nujnega sporočila ter natančno določa, da: »Medij mora na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in javnih zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine, ter varnosti države. Za resničnost in točnost sporočila odgovarja tisti, ki ga je posredoval mediju.« Zato vas pozivamo, da v vašem cenjenem mediju večkrat objavite spodnje obvestilo Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki se nanaša na zmanjševanje tveganja prenosa tako imenovane ptičje gripe. (konec)