15.11.2021 ob 18:00
Deli članek
Prijelo so jo po 17 letih iskanja v Gani

Ljubljana (MOREL) - Slovenska policija je uspešno zaključila ciljno iskanje 61-letne slovenske državljanke, ki jo je Okrožno sodišče v Ljubljani iskalo od leta 2004, sprva kot pričo, kasneje pa zaradi izvedbe kazenskega postopka zaradi kaznivega dejanja goljufije po 217. členu kazenskega zakonika (KZ) ter v drugem primeru zaradi izvršitve kazni zapora, prav tako zaradi kaznivega dejanja goljufije po 211. členu KZ-1.

V obeh kazenskih zadevah je bila zoper imenovano izdana odredba za razpis tiralice, mednarodna tiralica in Evropski nalog za prijetje in predajo, saj se je skrivala in tako onemogočala izvršitev kazenskega postopka. Aktivnosti slovenske policije za odkritje in privedbo ubežnice so potekale kar 17 let, zadnja leta pa so se zadeve, kot enega izmed nerešenih primerov dolgotrajnih iskanj ubežnikov (t. i. ''cold case''), lotili kriminalisti Oddelka za ciljno iskanje oseb iz Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, ki so po intenzivnem delu uspešno zaključili iskanje ubežnice.

Po številnih izvedenih aktivnostih se je izkazalo, da se ubežnica skriva v Gani. Pristojno sodišče je zato oktobra 2021 preko pravosodnega ministrstva v Gano poslalo izročitveno dokumentacijo, varnostni organi Gane pa so nas 27. 10. 2021 obvestili, da je bila ubežnica prijeta v Akri, glavnem mestu Gane. Ubežnica je tako kar 10 let brez veljavnega osebnega dokumenta ilegalno prebivala na območju glavnega mesta Gane, kjer je bila tudi izsledena. Varnostni organi Gane so prijeto osebo 13. novembra deportirali iz Gane v Slovenijo. Ob prihodu na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je bila ubežnica predana pravosodnim policistom, ki so jo odpeljali v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig.

V tem primeru je potekalo odlično sodelovanje z varnostnimi organi Gane v okviru kanalov mednarodnega policijskega sodelovanja, ki jih zagotavlja INTERPOL. Vzpostavljena je bila odlična izmenjava podatkov med kriminalisti slovenske enote za ciljno iskanje oseb, t.i. enote FAST (Fugitive Active Search Team), in varnostnimi organi Gane, ki so sočasno izvajali ustrezne aktivnosti za izsleditev in prijetje ubežnice. Nacionalna enota za ciljno iskanje oseb je poskrbela, da je bila ubežnica v letu 2019 objavljena tudi kot iskana oseba na spletni strani Evropola v okviru kampanje iskanja ubežnikov – EU Most Wanted. Enota FAST Slovenije sledi ciljem ENFAST mreže (European Network of Fugitive Active Search Teams) in sicer da se z ENFAST okrepi varnost v Evropski uniji tako, da se izboljša učinkovitost pri odkrivanju in prijemanju storilcev, ki jih išče mednarodna skupnost ter da je to mreža policistov, ki lahko nemudoma ukrepa, poišče pobegle osebe in jim odvzame prostost. To so sporočili iz policije. (konecI