25.01.2022 ob 22:58
Deli članek
Rekordno število sodelujočih v projektu Pasavček za leto 2022

Ljubljana, (MOREL) - Javna agencija RS za varnost prometa že 17. leto izvaja zelo uspešen projekt Pasavček, ki letos znova podira rekorde v številu sodelujočih. V letošnjem letu sodeluje kar 1.315 skupin in oddelkov v vrtcih in osnovnih šolah. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET! Otroci so v prometu ogroženi kot potniki v vozilih, njihova varnost je odgovornost odraslih, zagotavljamo jo lahko le s skupnimi prizadevanji staršev, šol, vrtcev in pedagoških delavcev, različnih organizacij v družbi ter z odgovorno vožnjo vsakega posameznika. V lanskem letu je Policija ugotovila 5.832 kršitev, povezanih z neuporabo otroških zadrževalnih sistemov. V letu 2020 je bilo tovrstnih kršitev 6.579, leto poprej pa 5.973. Vsak voznik mora poskrbeti za pripetost vseh potnikov v vozilu, na vsaki, še tako kratki poti. Z močjo rok in nog bi se ob morebitnem trku lahko zadržali le pri hitrosti do 7 km/h.
Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujanje dosledne in pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in zadrževalnih sistemov, varnostnih pasov med vožnjo ter izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. V tem tednu so na poti prve pošiljke z gradivi za izvajanje projekta Pasavček sodelujočim skupinam po vsej Sloveniji. Agencija za varnost prometa s projektom spodbuja učenje vseh prometnih vsebin, ki prispevajo k večji varnosti otrok v prometu in ozaveščenosti staršev. Rezultati projekta se kažejo tako v znanju in informiranosti otrok in staršev, prav tako pa smo v času izvajanja projekta izredno povečali povprečno pripetost otrok med vožnjo, s 54 % v letu 2005 na več kot 94 % pri zadnjem opazovanju. Še vedno pa je pripetost prenizka na kratkih razdaljah, znotraj naselij in pri nižjih hitrostih. Samo pripet varnostni pas prav na vsaki vožnji lahko REŠI ŽIVLJENJE!
Sodelujoče skupine izvajajo projektno delo z otroki, srečanja za starše, spremljajo pripetost, spoznajo različne vrste otroških sedežev, se učijo in igrajo ter ustvarjajo v družbi Pasavčka. Javna agencija zagotavlja tako spletna gradiva za učenje na daljavo kot tudi različna preventivna gradiva za informiranje in spodbujanje aktivnosti. Za strokovne delavce pa bo Javna agencija 17. 2. 2022 izvedla tudi strokovno izobraževanje.  
Pri uporabi otroških varnostnih sedežih in zadrževalnih sistemov je novela Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je začela veljati sredi avgusta lani, prinesla spremembe. Po novem morajo biti otroci, manjši od 140 cm (prej 150 cm) ali lažji od 36 kilogramov, med vožnjo v motornem vozilu pripeti v otroškem varnostnem sedežu.
Agencija za varnost prometa ob tem še opozarja, da je bila po trenutno veljavnih začasnih podatkih stopnja uporabe varnostnega pasu v smrtnih prometnih nesrečah pri voznikih in potnikih v letu 2021 slabša kot leto poprej. Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2021 je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znašala le 58 % (v letu 2020 je znašala 69 %). Od 33 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih 14 ni uporabljalo varnostnega pasu. Od 132 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 105 oz. 80 % uporabljalo varnosti pas. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 94 % oz. 2.217 voznikov.
Pri 11 umrlih potnikih v osebnih vozilih je bila stopnja uporabe varnostnega pasu še nižja, znašala je le 46 % (78 % v letu 2020), saj 5 umrlih oseb ni uporabljalo varnostnega pasu (pri enem uporaba neznana). (konec)