21.10.2021 ob 18:00
Deli članek

Celje (MOREL) – To soboto, 23. oktobra, bo v Celju občinska vaja zaščite in reševanja poplava – zagatnice 2021. Namen kombinirane vaje civilne zaščite in gasilskih enot je preveriti delovanje sistema zaščite in reševanja Mestne občine Celje.

Vajo bodo pripravili na predpostavki, da je zaradi obilnih padavin povišan vodostaj Voglajne, Hudinje in Savinje. Zaradi visokih voda v porečju Savinje je v tem obdobju nevarnost poplavljanja. Ker gladina rek še vedno narašča, se aktivira štab Civilne zaščite Mestne občine Celje in začne z aktivnostmi po načrtu protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju. Poveljnik Civilne zaščite Celje aktivira poveljnika Gasilske zveze Celje, da prostovoljne gasilske enote začnejo s postavljanjem protipoplavne zaščite – zagatnic.

V vaji in pripravah nanjo bodo preverili rešitve ukrepov in nalog iz občinskih načrtov zaščite in reševanja ob poplavah ter izvedbo protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi na dveh mostovih čez Voglajno (Teharska cesta in Kočevarjeva ulica), ob dveh stanovanjskih hišah v mestnem parku in na območju petih zasebnih hiš v Škofji vasi. Preverili bodo opremo za upravljanje s protipoplavnimi zagatnicami, pa tudi pripravljenost in delovanje radioamaterske opazovalne mreže za spremljanje vodostajev. Poleg tega je cilj vaje okrepiti medsebojne povezave in koordinacijo Civilne zaščite Mestne občine Celje, javne gasilske službe, zunanjih izvajalcev nalog civilne zaščite (Zelenice, VOC Celje, Radioklub Celje)  in strokovnih služb občinske uprave.

Vaja bo potekala ob 15. do 17. ure. To so sporočili iz kabineta celjskega župana. (konec)