17.11.2021 ob 14:12
Deli članek
V Celju prometni varnosti namenjajo veliko pozornost

Celje (MOREL) – Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. To je dan, ki ga poklonimo spominu na vse, ki so v prometnih nesrečah izgubili življenje ali se poškodovali. Spomnimo se tudi njihovih svojcev, prijateljev in vseh ostalih, ki so bili zaradi posledic prometnih nesreč prizadeti. Zavod Varna pot iz Ljubljane pod okriljem Organizacije združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč že od leta 2007 na ta dan organizira različne aktivnosti, ki so namenjene osveščanju o varni mobilnosti.

Pred epidemijo so tudi na Mestni občini Celje skupaj s Policijsko postajo Celje na različne načine obeleževali ta dan, letos pa ga tako kot lani zaradi slabih epidemioloških razmer žal ne bodo mogli. Kljub temu pa občane pozivajo, da se v nedeljo s spoštovanjem poklonijo spominu na žrtve prometnih nesreč in da so v prometu vsak dan, vsak trenutek,  strpni, previdni in odgovorni.  

Aktivnosti, ki spodbujajo večjo prometno varnost

Na Mestni občini Celje spodbujajo vse aktivnosti, ki prispevajo k večji prometni varnosti. Želijo si, da bi nekoč vendarle dosegli naš skupni cilj – nič mrtvih na cesti. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje (SPV MOC) je tudi letos v sodelovanju z Zavodom Vozim, ZŠAM in policijo izvajal preventivno – izobraževalne aktivnosti. Posebno pozornost je namenjal mladim, ki so na začetku svoje življenjske poti in še nimajo dragocenih izkušenj na področju prometa. Nekateri od njih se ne zavedajo, da lahko že trenutek nepazljivosti na cesti za vedno spremeni njihovo življenje ali življenja ostalih udeležencev v prometu.

Skupaj z Zavodom Vozim že več let izvajajo delavnice prometne varnosti in mobilnosti za vse dijake 3. letnikov srednjih šol. Letos smo v delavnice povabili še devetošolce. Samo v letošnjem septembru in oktobru so izvedli  okoli 30 delavnic, v katerih  so mlade podučili o upoštevanju prometnih predpisov in se z njimi pogovarjali o spremembah potovalnih navad. Gre za projekt Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna. Poseben je zato, ker dijake obiskujejo invalidi, ki so se poškodovali v prometnih nesrečah. Ker odkrito spregovorijo tudi o svojih izkušnjah in o vseh težavah, ki spremljajo paraplegike, so njihova predavanja med mladimi vedno izjemno dobro sprejeta.

S cestno – prometnimi pravili na razumljiv in primeren način seznanjajo tudi otroke v vrtcih in v osnovnih šolah. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  (SPV MOC) redno sodeluje v različnih preventivnih akcijah, ki potekajo pod okriljem Agencije za varnost prometa RS. Projekti, ki so namenjeni zagotavljanju  večje prometne varnosti in v katerih redno sodelujejo kot partnerji, so: - Jumicar in Kolesarčki. Projekta sta namenjana vrtcem in osnovnim šolam.- Pasavček Projekt se že več let izvaja v celjskih vrtcih.- Izdelava digitalnih načrtov šolskih poti Gre za digitalizacijo vseh načrtov šolskih poti, ki smo jih na tak način približali uporabnikom, torej otrokom in staršem. V digitalizacijo so zajeli vse osnovne šole v Mestni občini Celje.

SPV MOC pa ne sodeluje samo v preventivnih akcijah, ampak si prizadeva tudi za optimizacijo sistema prometne signalizacije na občinskih cestah, ki prav tako pomembno prispeva k večji prometni varnosti. Komisija vsako leto pred začetkom prvega šolskega dne pregleda šolske okoliše in poskuša ugotoviti, kjer so težave in kako bi jih lahko rešili. Preverja torej, kaj bi se lahko še naredilo, da bi bili otroci in ostali občani na cesti varnejši, kje je potrebna nova prometna signalizacija in podobno. 

Na Mestni občini Celje posebno skrb namenjajo ljudem, ki so zaradi bolezni ali poškodbe na invalidskem vozičku. Zavedajo se, da robnik pločnika lahko zanje predstavlja nepremostljivo oviro in da preprost opravek v mestu od njih zahteva velik napor. Da bi jim zagotovili varno uporabo površin za pešce, jim omogočili kakovostnejše in lažje življenje, vsako leto na različnih lokacijah gradimo klančine. Pri odločanju, kaj vse je potrebno narediti za občane na invalidskih vozičkih, že več let sodelujejo z različnimi invalidskimi organizacijami, predvsem z Društvom paraplegikov jugozahodne Štajerske. Večina parkirnih mest za invalide je na območju ožjega mestnega jedra oziroma v bližini zdravstvenega doma, bolnišnice, sodišča, občinske uprave, upravne enote in drugih pomembnih javnih ustanov. Kadar je potrebno, parkirna mesta za invalide označijo tudi pred bloki oziroma večstanovanjskimi objekti. Pri novogradnjah teh težav ni, saj morajo investitorji spoštovati novo zakonodajo, ki predpisuje minimalno število tovrstnih parkirnih mest.

Načrti za še večjo prometno varnost

Tako kot na vseh ostalih področjih je tudi na področju zagotavljanja večje prometne varnosti veliko želja in potreb. Ker so sredstva v občinskem proračunu omejena, projekte uresničujemo postopoma in po prednostnem seznamu. Vsekakor imamo v načrtu ureditev varnejših prehodov za pešce z dodatnimi ukrepi za označevanje in prisilno zmanjševanje hitrosti v prometu, ureditev dodatnih odsekov varnih šolskih poti in ureditev varnih avtobusnih postajališč (na več mestih so še vedno označene na vozišču).

Najbolj pomembna je varnost ranljivih udeležencev v prometu, torej pešcev in kolesarjev. Tudi tukaj je potrebno upoštevati oba vidika pojma »varnost«. Prvi je tisti, ki se izvaja v obliki izobraževanj, medtem ko je drugi namenjen ukrepom na terenu.

V Celju trajnostni mobilnosti namenjajo zelo veliko pozornosti. S pomočjo evropskih in državnih sredstev so v zadnjih letih na tem področju naredili velik razvojni korak naprej. Namestili so več polnilnic za električne avtomobile ter s sofinanciranjem Eko sklada kupili deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, ki je okolju prijazen. V sodelovanju z javnim podjetjem Energetika Celje so v Trnovljah zgradili sodobno polnilnico na stisnjen zemeljski plin, ki ni namenjena samo polnjenju Celebusov, ampak tudi drugim vozilom na to vrsto pogona. Lani so celovito obnovili del Gubčeve in Lilekove ulice v starem mestnem jedru, ki sta zdaj varni za pešce in kolesarje. Zgradili so tudi sistem vozlišča Park&Ride. Razširili so sistem izposoje javnih koles KolesCE, urejamo nove kolesarske povezave in občane na različne načine spodbujajo, da se v službo, trgovino in po opravkih namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom, Celebusom ali drugimi alternativnimi oblikami mobilnosti. To so sporočili iz kabineta celjskega župana. (konec)