15.12.2021 ob 16:02
Deli članek
V Europolu bodo prihodnje leto zaposlili 71 novih sodelavcev

Aleš Hojs- Hojsi

Ljubljana (MOREL)-  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je včeraj in danes potekalo videokonferenčno zasedanje Upravnega odbora Europola. Slovenija v upravnem odboru sodeluje v triu predsedstev (Nemčija, Portugalska in Slovenija) in ima aktivno vlogo pri pripravi in vodenju sej odbora.

V uvodnem nagovoru je (ne)odstopljeni minister za notranje zadeve Aleš Hojs poudaril: »Europol ima pri preiskovanju najhujših oblik kriminalitete pomembno vlogo, saj mednarodni organizirani kriminal zelo ogroža varnost v Evropi. To je tudi razlog, da se aktivno zavzemamo za revizijo mandata agencije, ki naj postane še učinkovitejša, z najsodobnejšimi orodji in tehnikami za boj proti tej grožnji. Slovenija je dejaven partner in z državami članicami sodeluje že v zgodnji fazi preiskav, zlasti tistih, v katere so vključene države Zahodnega Balkana.«

Slovenski predstavnik v upravnem odboru, Slavko Koroš iz uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi, ki so ga za obdobje od 1. 7. 2020 do konca 2021 članice Europola soglasno izvolile za namestnika predsedujočega upravnemu odboru, je izpostavil: »Slovenija se glede na število prebivalcev uvršča med države z največ izmenjanimi informacijami v operativnih preiskavah. Europol zagotavlja pomembno podporo v preiskavah proti najhujšim oblikam kriminalitete in je informacijsko, analitično in tehnično vozlišče držav članic.«

Europol z novim programskim dokumentom za obdobje 2022–2024 prevzema vrsto novih nalog, zaradi katerih bodo potrebne notranje reorganizacije. Program določa strateške prioritete, ki se večinoma nanašajo na delo Europola, deloma pa na aktivnosti držav članic. Europol bo v naslednjem letu pripravil poenoten in digitaliziran način zbiranja podatkov v okviru novega cikla EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala). Evropska komisija je pripravila nove smernice za boj proti kibernetski kriminaliteti, katerim se bo prilagodil tudi Europol. Upravni odbor je razpravljal tudi o dodelitvi proračuna za leto 2022, ki znaša 192,4 milijona evrov, kar je za 23,4 milijona evrov več v primerjavi s končnim proračunom leta 2021.

Zaradi številnih novih nalog, ki jih je prevzel Europol, je upravni odbor podprl predlog za zaposlitev 71 novih uslužbencev v 2022. Europol je agencija EU, njen glavni cilj pa je varnejša Evropa za vse državljane EU. S sedežem v Haagu na Nizozemskem podpira 27 držav članic EU v boju proti terorizmu, kibernetski kriminaliteti ter drugim hujšim in organiziranim oblikam kriminala. Sodeluje tudi s številnimi državami nečlanicami EU in mednarodnimi organizacijami. Obsežne kriminalne in teroristične mreže močno ogrožajo notranjo varnost EU ter varnost in preživetje njenih prebivalcev. Največje varnostne grožnje so terorizem, mednarodna trgovina s prepovedanimi drogami in pranje denarja, organizirane prevare, ponarejanje evra in trgovina z ljudmi. Kriminalne združbe, ki izvršujejo kazniva dejanja na vseh teh področjih, hitro izkoristijo nove priložnosti in so odporne na tradicionalne ukrepe odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Upravni odbor Europola je edinstveni forum za zagotovitev nadaljnjega razvoja Europola, da lahko uspešno izpolnjuje potrebe in pričakovanja držav članic in s tem prispeva k varnejši Evropi. Njegove glavne naloge so priprava in izvedba strateških smernic Europola in nadzor nad izvajanjem njegovih nalog, sprejetje letnih in večletnih delovnih programov in letnega proračuna ter izvajanje pooblastil za imenovanje vodstva. Upravni odbor sestavljata po dva predstavnika iz vsake države članice EU (član in nadomestni član), predstavnik Evropske komisije in izvršni direktor Europola. To so sporočili iz policije. (konec)