20.11.2023 ob 20:40
Deli članek
Identificiranih osem osumljencev, državljanov Slovenije

Robert Tekavec in Primož Podbelšek

Ljubljana (MOREL)- Na današnji novinarski konferenci policije so predstavili uspešno izvedeno operacijo Mozaik 2023, obširno mednarodno kriminalistično preiskavo s področja spolnih zlorab otrok prek interneta. Operacijo so izvedli od 6. do 17. novembra 2023 v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana, in sicer v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (ang. European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – EMPACT).

Več slovenskih državljanov prek spleta pridobivalo in razširjalo posnetke spolno zlorabljenih otrok

Povedala sta, da so kriminalisti iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah Ljubljana, Kranj, Koper in Novo mesto iz tujih varnostnih organov in domačih organizacij prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov prek internetnih omrežij pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabljene otroke.

Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Na slikovnih in videodatotekah so prikazane mladoletne osebe, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe, in mladoletne osebe, ki so na posnetku gole.

Po do sedaj zbranih ugotovitvah med žrtvami ni slovenskih otrok

Z dosedaj zbranimi obvestili in ugotovitvami med žrtvami ni slovenskih otrok niti v preiskavi doslej ni bilo potrjeno, da bi osumljenci gradivo, ki je bilo predmet preiskave, izdelali sami oziroma da bi fizično spolno zlorabljali otroke. Je pa bilo z do zdaj zbranimi obvestili ugotovljeno, da so nekateri osumljenci za gradivo spolnih zlorab otrok plačevali s kriptovalutami, delovali pa so tudi na temnem spletu (v darknet omrežju).

Preiskava in identifikacija osumljenih slovenskih državljanov, ki so razširjali in si pridobili tovrstno gradivo, je potekala v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in korporacijami, ki imajo v lasti družbena omrežja, v sodelovanju z Europolom in podjetji, ki se ukvarjajo s kriptovalutami oziroma s kriptoborzami.

Identificiranih osem osumljencev, državljanov Slovenije

Kriminalisti so v času preiskave od domačih in tujih korporacij pridobili podatke, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov so kriminalisti identificirali osem osumljencev, slovenskih državljanov z območij policijskih uprav Ljubljane, Kranja, Kopra in Novega mesta. Pet osumljencev je za izvrševanje kaznivih dejanj uporabljajo kriptovalute, delovali pa so tudi v darknetu.

Kriminalisti so v četrtek, 9. novembra 2023, na podlagi odredb sodišča na območju omenjenih policijskih uprav opravili osem hišnih preiskav, pri katerih so zasegli 40 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov. Pri preiskavah je sodelovalo 41 kriminalistov in policistov.

Preiskava pa se s tem še ni zaključila, saj bodo kriminalisti v nadaljevanju opravili zavarovanje in preiskavo vseh zaseženih naprav in podatkov, po končani preiskavi pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva.

Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.

Storilci delovali tudi v temnem spletu, za gradivo spolnih zlorab otrok pa plačevali v kriptovalutah

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana so januarja 2023 iz družbe, ki upravlja borzo digitalnih sredstev, prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da si je več slovenskih državljanov v času od leta 2021 dalje prek temnega spleta (darkneta) pridobivalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabljene otroke. Za gradivo so plačevali s kriptovalutami (Bitcoin). Zneski so bili, pretvorjeni v evre, od približno 20 do 50 evrov za posamezno transakcijo, skupaj je bilo vseh transakcij devet. Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb.

Preiskava in identifikacija osumljenih slovenskih državljanov, ki so razširjali in si pridobili tovrstno gradivo, je potekala v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in korporacijami, ki imajo v lasti borze digitalnih valut. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Kriminalisti so v času preiskave od domačih in tujih korporacij pridobili podatke, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Ti so za prikrivanje svojega dejanja in identitete uporabljali temni splet, v katerem so dostopali do povezav, kjer že sama imena, kot je na primer "My Little whore" oziroma "moja mala vlačuga" kažejo na vsebine spolnih zlorab otrok. Do interneta so dostopali z različnih lokacij, z navideznih internetnih povezav, kot so VPN (Virtual private network), uporabljali pa so tudi javne in nezaščitene internetne dostope. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov smo identificirali pet slovenskih državljanov, in sicer z območja Policijske uprave Ljubljana, Koper in Kranj.

Slovenska policija ima ključno vlogo pri povezovanju držav Zahodnega Balkana v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok

V okviru EMPACT-ove operativne akcije, ki je namenjena povezovanju z državami Zahodnega Balkana v skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in jo skupaj z Madžarsko, Europolom in Hrvaško vodi slovenska policija, so sodelovali tudi kriminalisti iz Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine.

Skupaj s kriminalisti navedenih držav smo v času od 6. do 17. novembra 2023 opravili 41 hišnih preiskav pri 39 osumljencih, kjer smo zasegli 200 elektronskih naprav. Do sedaj smo identificirali in rešili dva otroka, žrtvi spolnih zlorab.

Zaenkrat ni podatkov, ki bi kazali na medsebojno povezanost osumljencev, vendar pa bomo s preiskavo ugotavljali tudi to. Namreč, storilci spolnih zlorab otrok prek interneta se med seboj povezujejo, si izmenjujejo gradivo, nasvete, kako spolno zlorabiti otroke, kako ostati anonimen in neodkrit, ob tem pa delujejo čezmejno. V regiji Zahodnega Balkana še toliko lažje, zaradi manjših jezikovnih ovir.

Operativno akcijsko povezovanje Zahodnega Balkana slovenska policija ob sodelovanju Europola, Madžarske in Hrvaške vodi že štiri leta. V tem obdobju smo pripravili okolje za skupno delo, ko smo ustvarili mrežo strokovnjakov, se usposabljali, skupaj izvajali preventivne aktivnosti in načrtovali operativne aktivnosti. Namen tovrstnega združevanja je namreč prav odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje spolnih zlorab otrok v virtualnem in fizičnem okolju, zaradi česar smo se usposabljali, skupaj izvajali preventivne aktivnosti in si izmenjevali informacije, z delom pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Slovenski kriminalist sodeloval v operativni akciji za identifikacijo otrok na Europolu

V času od 6. do 17. novembra 2023 je potekala operativna akcija za identifikacijo otrok na Europolu, ki se je je udeležil tudi slovenski kriminalist. Namen operativne akcije je analiza zaseženega gradiva spolnih zlorab otrok z namenom identifikacije otrok v tem gradivu, čemur sledi zaščita tega otroka ter identifikacija osumljenca.

Gre za že trinajsto tako akcijo Europola, ki je z vidika identifikacije žrtev izredno učinkovita in uspešna. Pri dosedanjih 12 operativnih akcijah so namreč kriminalisti iz Evrope in drugih držav sveta analizirali 6.463 serij gradiv in identificirali 690 otrok po svetu, v 2.315 primerih pa so ugotovili izvorno državo, kjer bi se otrok lahko nahajal, o čemer so to državo tudi obvestili.

Novi trendi na področju spolnih zlorab otrok

Na področju spolnih zlorab otrok policija opaža nove trende, ki jih storilci uporabljajo za izvrševanje spolnih zlorab otrok, med njimi so:

  • t. i. transakcijsko sekstanje, kjer z uporabo posameznih platform služijo s prodajo intimnih fotografij mladoletnih oseb;
  • uporaba umetne inteligence, s katero storilci izdelujejo gradivo spolnih zlorab otrok in s pomočjo katere lažje nagovarjajo otroke prek interneta;
  • spolna zloraba na daljavo, kjer naročnik in plačnik spolne zlorabe za računalniškim ekranom opazuje spolno zlorabo ponudnika na drugi strani sveta;
  • spolna zloraba v virtualnem okolju ("metaverse"), kjer spolno zlorabo izvršujejo s pomočjo avatarjev ali preko forumov določenega virtualnega okolja;
  • uporaba kriptovalut za plačevanje spolnih zlorab otroka ali nakup gradiva, ki spolno zlorabo prikazuje. Slednje je bilo ugotovljeno tudi v več primerih tovrstnih preiskav spolnih zlorab otrok prek interneta, kjer storilci z uporabo kriptovalut želijo zakriti svojo identiteto, način plačila pa je preprost.

Storilci za medsebojno povezovanje, za pridobivanje ali prodajo gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok, za zakrivanje identitete uporabljajo tudi temni splet (darknet), kjer delujejo z lažnimi podatki, psevdonimi, izmišljenimi e-naslovi in podobno.

Najpogostejše oblike spolne zlorabe otrok preko interneta

Najpogostejše oblike spolne zlorabe otrok preko interneta še vedno ostajajo nagovarjanje otrok na spolnost in na izdelavo intimnih fotografij, na katerih je otrok gol, navadno prek družbenih omrežij in drugih virtualnih okolij, kjer storilec manipulira z žrtvijo, z njo vzpostavlja zaupanje in jo nato spolno zlorabi. Pogosta je izmenjava gradiva spolnih zlorab otrok med storilci, kar pomeni, da v fizičnem okolju spolno zlorabljajo otroke, to zlorabo posnamejo in si jo izmenjujejo ali pa take posnetke pridobivajo na internetu. Pogosta pa je tudi spolna zloraba mladoletnih oseb, ko si fant in dekle v intimnem razmerju pošiljata intimne fotografije, nato pa jih eden izmed njiju razširi naprej.

Ponovno moramo opozoriti tudi na samoposnetke otrok, ko otroci uporabljajo pametne naprave brez nadzora, imajo neomejen dostop do interneta, ko do družbenih omrežij po večini dostopajo prek spletnih računov staršev in ko se pred kamero razgalijo in tak posnetek nevede objavijo.

V tem primeru pozivamo predvsem starše, naj bodo pozorni, kaj otroke počne na internetu, in naj otroku prezgodaj ne dajo pametne naprave v svojo last in mu prezgodaj ne omogočijo neomejenega in nenadzorovanega dostopa do interneta.

Policija je v letu 2022 obravnavala 163 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva (leto prej 175). Letos (do konca oktobra) smo obravnavali 140 teh kaznivih dejanj.

Operativna akcija sovpada z aktivnostmi ob svetovnem dnevu otroka

Operativna akcija preiskovanja in boja proti spolnemu izkoriščanju otrok sovpada tudi s svetovnim dnevom otroka, ki je prav na današnji dan. V soboto, 18. novembra 2023, pa je bil evropski dan boja proti spolni zlorabi otrok. Ob tej priložnosti želimo sporočiti vsem, da so pravice otrok, ki so naše največje bogastvo in ranljiva skupina, na prvem mestu. Otroci imajo pravico biti varni, kriminalisti pa smo predani temu, da bomo to pravico otrokom tudi zagotavljali.

Obenem pa sporočamo vsem storilcem spolnih zlorabam otrok, ki bodisi fizično spolno zlorabljajo otroke bodisi izdelujejo gradivo, ki to zlorabo prikazujejo, ali pa si tako gradivo izmenjujejo ali hranijo, da smo kriminalisti stalno na preži in da vas bomo odkrili. Policisti in kriminalisti tesno sodelujemo v mednarodnem okolju tako z regijo Zahodnega Balkana kot z evropskimi in drugimi državami po svetu. Še posebno intenzivno sodelujemo z Europolom, Interpolom in Cepolom, s katerimi si izmenjujemo informacije in dobre prakse ter se skupaj usposabljamo.

V celotni družbi se moramo zavedati, da je internet lahko nevaren in da lahko vsi skupaj prispevamo, da bo sicer koristna izkušnja tudi varna. Poudarek v boju proti spolnim zlorabam otrok prek interneta je preventiva. Predvsem starši so tisti, ki lahko zmanjšajo tveganje, da bo njihov otrok postal žrtev spolne zlorabe ali postal storilec. Ker pa se spolne zlorabe dogajajo tudi za domačimi stenami, pa smo seveda vsi tisti, ki se ukvarjamo z otroki, dolžni prispevati k boljši varnost naših otrok, tudi na internetu. (konec)