24.05.2023 ob 21:47
Deli članek
Očem javnosti skriti, a za delo policije nepogrešljivi

Gotenica (MOREL)- V Vadbenem centru Gotenica so danes s slovesnostjo obeležili 30 let obstoja in delovanja dveh, očem javnosti pogosto skritih, a nepogrešljivih policijskih delovnih področij. Svojo 30-letnico so praznovali policijski pogajalci in kriminalisti mobilnih kriminalističnih oddelkov. Slovesnosti so se poleg slovenskih policistov in kriminalistov udeležili tudi gostje iz tujine in slovenske vojske, zbrane pa sta ob tej priložnosti nagovorila tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in v. d.generalnega direktorja policije Senad Jušić.

Potreba po ustanovitvi področja policijskega pogajalstva in mobilnih kriminalističnih oddelkov se je pojavila sočasno. Analize dogajanj po svetu v začetku devetdesetih let in dogodki v naši neposredni bližini so nakazovali na povečanje in spreminjanje oblik kriminalitete. Po vzoru tujih policij je zato tudi slovenska policija začela vzpostavljati nekatere nove načine dela. Tako sta nastali tudi ti dve, po vsebini in nalogah različni, a za slovensko policijo enako nepogrešljivi področji.

S policijskimi pogajalci je policija dobila nov pristop k reševanju najtežjih kriznih dogodkov. Pogajanja so bila postavljena pred uporabo sile in orožja, da bi s čim manj škode in žrtvami uspešno rešili najbolj rizične dogodke, kot so ugrabitve, zajetja talcev ali objektov, izsiljevanja, grožnje z ubojem, samomorom in podobno. V zadnjih 15 letih, odkar se beležijo poročila o aktiviranjih, so pogajalci uspešno posredovali v več kot 250 primerih. Število aktiviranj te enote, ki deluje na sklic, je vsako leto zelo različno, kar kaže, da na nastanek kriznih dogodkov vplivajo tako individualne kot širše družbene okoliščine. Obravnavane situacije pa so vse bolj kompleksne, zahtevne in nevarne.
Mobilni kriminalistični oddelki na drugi strani delujejo kot redne enote, ki se zelo neposredno in vsakodnevno spopadajo z dobro organiziranimi kriminalnimi združbami. Kot uigrana, taktično usposobljena in močna enota operativcev so kriminalisti teh oddelkov neprecenljiva podpora kriminalističnemu preiskovanju. Z zbiranjem informacij, izvajanjem prikritih preiskovalnih oblik dela in operativnimi posredovanji vsak dan bijejo pomembne bitke pri zmanjševanju najhujših oblik kriminala v državi.
Pa naj gre za prepovedane droge, orožje, naročene umore ali trgovino z ljudmi. Njihova nepogrešljivost pa najbolj pride do izraza pri večjih in kompleksnejših aktivnostih, v katerih sodeluje več enot policije in kjer izvajajo najzahtevnejše, visoko tvegane postopke, kot jih sicer vidimo le v akcijskih filmih.
Naloge pogajalcev in kriminalistov mobilnih kriminalističnih oddelkov se med seboj sicer precej razlikujejo. Prav tako znanje in veščine, ki so potrebne za delo. Kompetence obojih pa se srečajo in dopolnjujejo ravno v najzahtevnejših dogodkih, kot so ugrabitve, situacije s talci, strelske situacije in podobno, ko je na kocko postavljenih veliko življenj. To je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica policije za odnose z javnostmi. (konec)