09.04.2024 ob 21:32
Deli članek
Policija je iz muhe naredila pravo slon kriminalko

Ljubljana (MOREL)- Po streljanju na osnovni šoli na Finskem se je v preteklem tednu na enem izmed slovenskih spletnih medijev pojavila objava, ki bi lahko v kontekstu s trenutnim dogajanjem v Evropi pomenila tudi potencialni varnostni dogodek pri nas. Objava je bila s strani avtorja po nekaj minutah zbrisana, takoj zatem pa je tudi upravljalec spletne strani onemogočil komentiranje objave. Vsebina objave ni bila usmerjena v nobeno konkretno ustanovo ali krajevno konkretno opredeljena.
V policiji se na vsak tovrstni primer odzovemo in nemudoma izvedemo prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem preverimo vse okoliščine in ukrepamo v skladu s svojimi pristojnostmi.
Policija je takoj, ko je bila s strani občana obveščena o konkretni objavi, pristopila k preveritvi okoliščin in izvedbi prvih nujnih ukrepov, med katere sodi tudi vrednotenje pridobljenih podatkov. Ne glede na to, da po prvem preverjanju nismo ugotovili podatkov, ki bi potrjevali vsebino objave, policija aktivno nadaljuje z zbiranjem obvestil in dokazov, ki bi potrdili morebiten obstoj kaznivega dejanja, in s ciljem izsleditve avtorja zapisa.
Poleg tega ocenjujemo kot ustrezno, da tudi o tovrstnih dogodkih v smislu preventive in samozaščitnega ravnanja obveščamo (določeno) javnost, zato smo policijske postaje pozvali, da stopijo v kontakt z osnovnimi šolami na svojih območjih. Po prejemu več vprašanj o tem smo obvestili tudi medije in širšo javnost, v stiku smo tudi s pristojnim ministrstvom.
Policisti so v teh dneh pogosteje prisotni v okolici šol, sicer pa Policija, poleg sodelovanja z vodstvi vzgojno izobraževalnih zavodov, že ves čas sodeluje pri različnih preventivnih aktivnostih in projektih v šolskem prostoru na način, da policisti svetujejo in opozarjajo na določene nevarnosti in tveganja ter spodbujajo odgovorne osebe v vzgojno-izobraževalnih zavodih k takojšnjemu reagiranju, še toliko bolj pa ob morebitnih pojavih groženj ali dogodkov z elementi nasilja.
Staršem svetujemo, da v prihodnjih dneh predvsem ostanejo mirni in nadaljujejo z običajno dnevno rutino, pri tem pa poudarjamo, da je pomembno, da svoje otroke opazujejo, se z njimi pogovarjajo, jim svetujejo, itd.… saj so oni prvi, ki lahko zaznajo spremembe v otrokovem obnašanju ali pa jim bo otrok zaupal svoje stiske, težave, posebnosti in opažanja v šoli ali v prostem času.
Pomembno je, da v kolikor v povezavi z zgoraj navedenim kdorkoli prepozna nenavadno obnašanje otrok ali kakšnih drugih oseb, povezanih v ali izven šolskega okolja, da o tem takoj obvesti policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na št. 080 1200. Poziv o prijavi suma kaznivih ravnanj v šolskem okolju velja tako za delavce šole, starše, učence, kot tudi vse ostale, ki imajo o tem kakršne koli informacije.
V luči lanskega tragičnega dogodka na osnovni šoli v Srbiji je policija obravnavala več prijav, obvestil, naznanil, informacij, ki bi bile lahko povezane z medvrstniškim nasiljem in v tej zvezi izvedla več operativnih ukrepov. Kot najbolj pogosti prijavitelji so nastopali zaposleni v šolah in vzgojno varstvenih zavodih (na podlagi informacij, pridobljenih od otrok), sledijo starši/otroci, prejeli pa smo tudi več anonimnih prijav. Policija pa prav v nobenem primeru, kljub vsem zbranim obvestilom in dokazom, ni potrdila pripravljalnih dejanj, načrtovanja, napeljevanja oz. organiziranja tovrstnih hudih dejanj na šolah.
Po strelskih in podobnih napadih na javnih krajih, kot so bili denimo nedavni napadi na šolah v Srbiji in na Finskem ter napad na univerzi na Češkem, lahko pride do telefonskih klicev, groženj ali objav na svetovnem spletu o izvedbi podobnega napada tudi pri nas. Navadno se izkaže, da gre za škodoželjne klice in objave, katerih namen je pogosto maščevanje, pritegnitev pozornosti in pogosto in pri tem ne gre za resne grožnje, ki bi imele elemente kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.
Kljub temu, ker gre za potencialno ogrožanje največjih vrednot, ki jih varuje policija – življenje  in osebna varnost ljudi, se policija resno odzove na take primere in jih preveri, saj je naš skupni cilj vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter drugim zagotavljati varnost.
To je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. (konec)