07.02.2024 ob 23:50
Deli članek
Trgovali s prepovedanimi drogami

Maribor (MOREL)- Na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Maribor so bile predstavljene podrobnosti o dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi, s katero je bila razbita organizirana kriminalna združba, osumljena, da se je ukvarjala s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V preiskavi, ki je potekala na območju petih policijskih uprav, je sodelovalo okoli 250 kriminalistov in policistov.

Kot je povedal Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je kriminalistična policija uspešno zaključila dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja organizirane kriminalitete in razbila organizirano kriminalno združbo, ki je na območju Slovenije izvrševala kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog.

Kriminalne združbe v Sloveniji močno medsebojno povezane

Člani združbe so imeli dobro notranje hierarhično organizirane vloge z jasno določenimi nalogami posameznikov, od dobaviteljev pa vse do kurirjev prepovedanih drog. Za varno izvrševanje kaznivih dejanj so posamezni člani združbe za medsebojno komuniciranje uporabljali tudi kriptirana komunikacijska sredstva in pokazali izredno iznajdljivost in previdnost, kar je od preiskovalcev zahtevalo dodatno angažiranost in kontinuirano, predvsem pa intenzivno spremljanje načinov organiziranja preprodaje prepovedanih drog.

Kriminalisti so v zaključni akciji, v kateri je sodelovalo kar 250 kriminalistov in policistov, izvajali zaključne aktivnosti z aretacijami in hišnimi preiskavami osumljencev na območju policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Koper, kar ponovno potrjuje, da so kriminalne združbe v Sloveniji močno medsebojno povezane in da se mednarodno povezujejo.

Ne glede na intenzivnost in dolgotrajnost kriminalistične preiskave, kriminalistična policija z uspešno izvedeno in zaključeno kriminalistično preiskavo znova potrjuje, da pri svojem delu uporablja moderne pristope, sledi in se odziva na trende spreminjanja organizirane kriminalitete s svojimi operativnimi aktivnostmi, obenem pa vzdržuje strokovnost in profesionalnost.

Kriptirana komunikacijska sredstva eno izmed ključnih orodij mednarodnih kriminalnih združb

Slovenska policija se pri preiskovanju organizirane kriminalitete vse pogosteje sooča s preiskovanjem in odkrivanjem novih, sofisticiranih metod, ki jih organizirane kriminalne združbe uporabljajo za izvrševanje svojih nezakonitih dejavnosti. Prav kriptirana komunikacijska sredstva so v sedanjem času eno izmed ključnih orodij mednarodnih kriminalnih združb za nezakonito trgovanje z drogami in orožjem ter za preostale nezakonite dejavnosti, kar potrjuje tudi zaključena kriminalistična preiskava.

V zadnjih letih je policija zaključila več mednarodnih kriminalističnih preiskav, v katerih so storilci za nezakonito trgovino s prepovedano drogo, orožjem in eksplozivi uporabljali tako kriptirane komunikacije kot temni splet. Pri tem se policija sooča z novim načinom preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij ter transakcij. Sooča se tudi z izzivi, kako z zakonskimi pooblastili zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva in storilce ter zavarovati dokazno gradivo.

Tihotapljenje in prodaja prepovedanih drog še vedno ena izmed ključnih nezakonitih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb

Slovenska policija že dlje časa opozarja, da je trenutna slovenska procesna kazenska zakonodaja toga in ni več primerna za preiskovanje in dokazovanje najhujših kaznivih dejanj s področja mednarodne organizirane kriminalitete.

Organizirane kriminalne združbe vsako leto z izvrševanjem svojih nezakonitih dejavnosti zaslužijo približno 140 milijard evrov. Prav tihotapljenje in prodaja prepovedanih drog je še vedno ena izmed ključnih nezakonitih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb, ki jim prinaša ogromne dobičke. Denar, pridobljen s prodajo drog, operejo in ga vlagajo v zakonite posle. Mednarodne kriminalne združbe delujejo tudi v Sloveniji, zato slovenska policija skupaj z Europolom in Interpolom ter preostalimi državami vlaga napore v preiskovanje organiziranih oblik kriminalitete, predvsem z identifikacijo sofisticiranih metod, ki jih združbe uporabljajo, kakor tudi s sledenjem finančnih tokov z vzporednimi finančnimi preiskavami in z zasegom protipravno pridobljenega premoženja.

Tudi v tem primeru je treba izpostaviti izredno strokovnost, predanost in vztrajnost vseh kriminalistov in policistov, prav tako pa izredno dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, saj slovenska policija v mednarodnem prostoru uživa velik ugled, ker velja za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave.

Kriminalisti zaključili več let trajajočo kriminalistično preiskavo

V nadaljevanju je Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor, predstavil podrobnosti o kriminalistični preiskavi. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so pretekli konec tedna v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije, pripadniki Specialne enote in policisti ter kriminalisti policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana, Novo mesto in Koper izvedli obsežne zaključne aktivnosti. Te so bile del več let trajajoče kriminalistične preiskave, usmerjene zoper mednarodno organizirano hudodelsko združbo, osumljeno, da se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. V navedeni hudodelski združbi so uspeli identificirati 22 osumljenih oseb, starih med 29 in 51 let.

Prve aktivnosti v sklopu preiskave so bile izvedene v letu 2020, ko so mariborski kriminalisti pridobili podatke, da naj bi se 43- in 48-letna moška iz okolice Ptuja ukvarjala z neupravičeno prodajo prepovedanih drog. Za enega izmed njiju so na podlagi informacij, v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja, pridobili podatke, da je bil v istem letu v tujini že obravnavan oziroma tudi pravnomočno obsojen zaradi posedovanja večje količine prepovedane droge (kokain).

Na podlagi pridobljenih podatkov in zbranih obvestil so kriminalisti uspeli utemeljiti razloge za sum, da navedena osumljenca, skupaj z več sostorilci, izvršujeta kazniva dejanja s področja prepovedanih drog. Na podlagi izdanih odredb pristojnih tožilstev ter Okrožnega sodišča na Ptuju in Mariboru so pričeli izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Predkazenski postopek je najprej usmerjalo Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, v nadaljevanju ga je prevzelo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

V nadaljevanju so ugotovili, da sta osumljenca z območja Ptuja različnim odjemalcem prodajala prepovedano drogo kokain in konopljo, ki sta jo sprva kupovala od 50-letnega državljana Albanije z začasnim prebivališčem v Italiji in Avstriji, nato pa od 39-letnega moškega z območja Maribora. Nato sta prepovedano drogo kokain, amfetamin in konopljo za nadaljnjo prodajo nabavljala na območju Ljubljane, pri tem pa sodelovala z več drugimi člani hudodelske združbe. Dva izmed članov združbe iz območja Ljubljane sta večje količine prepovedane droge kokain in amfetamin dostavljala preprodajalcem na območju Štajerske, Pomurja, Gorenjske, Notranjske in Primorske. Večje količine prepovedane droge kokain, namenjene za nadaljnjo prodajo, sta osumljena moška nabavljala tudi pri 51-letnem moškem iz okolice Slovenske Bistrice.

Na območju Ljubljane sta prepovedano drogo prevzemali in dostavljali tudi 29- in 42-letna ženska. Ena izmed njiju je del prepovedane droge na območju Ptuja in Maribora preprodajala končnim odjemalcem. Dva izmed preostalih članov hudodelske združbe sta se ukvarjala z neupravičeno prodajo nedovoljenih snovi v športu.

Prostost odvzeta 20 osumljencem, zasežene večje količine droge

V zaključni akciji, ki je potekala pretekli teden in v okviru katere je bila 20 osumljencem odvzeta prostost, je sodelovalo okoli 250 kriminalistov in policistov. Na 20 lokacijah na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Koper so kriminalisti in policisti na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Mariboru izvedli hišne preiskave v stanovanjih, stanovanjskih hišah in vozilih, kjer so zasegli različne prepovedane droge kokain, amfetamin, MDMA in konopljo, večje število različnih nedovoljenih snovi v športu, orožje – pištolo in več nabojev, skoraj 50.000 evrov gotovine in elektronske naprave.

V okviru kriminalistične preiskave so zasegli skupaj šest kilogramov in pol prepovedane droge kokain, šest kilogramov prepovedane droge amfetamin in nekaj gramov prepovedane droge MDMA, odkrili pa tudi tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerih je bilo zaseženih 126 sadik konoplje, deset kilogramov prepovedane droge konoplje in večjo količino nedovoljenih snovi v športu.

Če bi zaseženo prepovedano drogo konopljo, kokain in amfetamin osumljenci prodali na trgu, bi si lahko z neupravičeno prodajo protipravno pridobili okrog 650.000 evrov premoženjske koristi.

Zbranih dovolj dokazov zoper člane dobro organizirane hudodelske združbe

V sklopu intenzivne kriminalistične preiskave je bilo z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov in zbiranjem obvestil zbranih dovolj dokazov za utemeljen sum, da je 22 osumljencev v zadnjih treh letih izvršilo najmanj 44 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu po 186. členu KZ-1.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je predpisana kazen zapora od enega do desetih let, ker pa so bila zgoraj navedena kazniva dejanja storjena v hudodelski združbi, je kazen zapora predpisana v razponu od pet do petnajst let.

Med obravnavanimi osumljenci je bilo v preteklosti osem osumljenih že pravnomočno obsojenih za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, štirje pa za kazniva dejanja z elementi nasilja. S kazensko ovadbo so policisti v soboto k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru privedli šest osumljencev. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper vseh šest oseb odredil pripor.

V intenzivni, kompleksni in dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi je bilo zbranih dovolj dokazov zoper člane dobro organizirane hudodelske združbe. Za PU Maribor je navedena kriminalistična preiskava s področja prepovedanih drog ena večjih v zadnjih letih.

Današnja novinarska konferenca plod dobrega dela in sodelovanja preteklih treh let

Aktivnosti Specializiranega državnega tožilstva je predstavil tudi Izidor Rojs, okrožni državni tožilec, vodja oddelka za splošno kazenske zadeve s Specializiranega državnega tožilstva. Kot je povedal, je današnja novinarska konferenca plod dobrega dela in sodelovanja preteklih treh let, sprva v okviru Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, kasneje, v drugi polovici leta 2022, ko so spoznali, da storilci preprodajajo prepovedane droge organizirani v hudodelsko združbo, pa so v skladu z zakonom prevzeli zadevo in pričeli z usmeritvami policije na Specializiranem državnem tožilstvu. Pregon tovrstnih kaznivih dejanj namreč terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev.

V obravnavnem primeru je policija zbirala dokaze tudi z uporabo skoraj vseh prikritih preiskovalnih ukrepov, tako tistih, ki jih odrejajo državni tožilci, kakor tudi tistih, ki jih na predlog tožilstva odreja sodišče.

Kot je še izpostavil, je poseben izziv v smislu pridobivanja dokazov ter za to potrebnih državnotožilskih in sodnih odredb predstavljalo sofisticirano izvrševanje kaznivih dejanj, ko so osumljenci uporabljali različne šifrirne aplikacije, ki domala povsem onemogočajo prestrezanje vsebin takšnih komunikacij, ali pa ko so imeli vnaprej določene vloge in je vsak k izvršitvi kaznivega dejanja prispeval le v določenem obsegu, in ko jim je bilo od nadrejenih hierarhiji hudodelske združbe celo zapovedano, da se med seboj niti ne pogovarjajo, torej skrajno samozaščitno ravnanje osumljencev, kar kaže samo na to, da so se zavedali svojega nezakonitega početja.

Odkrivanje in uspešen pregon tovrstnega kriminala je mogoč samo s posebno angažiranostjo, zavzetostjo in predanostjo vseh v t. i. verigi pravičnosti, policije, tožilstva in nenazadnje tudi sodišča. Rezultat intenzivnega triletnega sodelovanja in preiskovanja kaznivega dejanja je bila sodna odreditev hišnih preiskav zoper 20 oseb na več lokacijah ter zasegi prepovedanih drog in več deset tisoč evrov gotovine.

Odrejeni pripori in vložena zahteva za preiskavo

Kot predlagano, so bili v nadaljevanju zoper šest oseb, zaradi ponovitvene nevarnosti, odrejeni pripori in v ponedeljek vložena zahteva za preiskavo zoper 18 osumljencev zaradi izvrševanja kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu po določbah 186. člena KZ-1, saj so osumljenci, bodisi kot posameznik, sostorilci ali pa kot člani hudodelske združbe, preprodajali, ponujali na prodaj in zaradi prodaje hranil ter proizvajali raznovrstne prepovedane droge, za kar je zagrožena zaporna kazen od pet do petnajst let zapora.

Zoper 18 osumljencev, med katerimi je tudi več t. i. specialnih povratnikov, ki ne le, da so organom odkrivanja in pregona znane osebe, ampak so bili za tovrstna kazniva dejanja že obsojeni doma in v tujini, je bila vložena zahteva za preiskavo. Po zaslišanju vseh osumljencev bo pristojni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru odločil o uvedbi sodne preiskave, s katero se bo tudi formalno začel kazenski postopek v tej zadevi. To je sporočlila policija. (konec)