06.10.2022 ob 20:21
Deli članek
V koprskem pristanišču zasegli tono in pol sestavin za proizvodnjo amfetamina

Koper (MOREL)- Predstavniki Policijske uprave Koper, Generalne policijske uprave in Finančne uprave RS so danes predstavili nedavno odkritje večje količine prepovedanih sestavin za proizvodnjo prepovedane droge v koprskem pristanišču. Predstavili so tudi aktualno problematiko in delo policije na področju preiskovanja teh kaznivih dejanj.

Delavci Finančnega urada Koper so v začetku septembra obvestili kriminaliste Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, da so pri pregledu vsebine enega od ladijskih zabojnikov v koprskem pristanišču med tovorom magnezijevega sulfata odkrili tudi vrečke, v katerih je bila bela prašnata snov, ki je na preliminarni test za prepovedane droge reagirala na sum prepovedane droge metafetamin.

Celoten postopek so na podlagi obvestila Finančnega urada Koper prevzeli kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper. Koprski kriminalisti so med pregledom sumljive pošiljke ugotovili, da je v ladijskem zabojniku 120 vreč, v katerih je bila bela prašnata snov. Te vreče so v primerjavi z vrečami, v katerih je bil zakonit tovor, odstopale po teži. Vreče z zakonitim tovorom so bile težke 25 kg, sporne vreče pa v povprečju 12,60 kg. V nadaljevanju je bila bela prašnata snov preliminarno testirana, pri tem pa je pozitivno reagirala na prepovedano drogo amfetamin. Na kraju ogleda so bili vzeti vzorci, ki so bili poslani v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so bile opravljene dodatne analize. Po podrobni analizi snovi je bilo ugotovljeno, da je bilo v 120 vrečah 1.517 kg (bruto) BMK glicidne kisline (2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilna kislina), ki je v Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta uvrščena v skupino 1 predhodnih sestavin za prepovedane droge.

S pregledom dokumentacije spornega kontejnerja, zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi Policije in FURS-a je bilo ugotovljeno, da je organizator in lastnik tovora podjetje iz Madžarske, ki je organiziralo prevoz iz Kitajske v koprsko pristanišče, v nadaljevanju pa naj bi bil tovor dostavljen podjetju na Nizozemskem. V povezavi z zaseženo snovjo kriminalisti PU Koper zbirajo dodatna obvestila in dokaze o naročnikih, plačnikih in prejemnikih tovora, pri tem pa sodelujejo tudi s kriminalisti iz drugih evropskih držav.

Predhodne sestavine za prepovedane droge (prekurzorji) so praviloma povsem zakonite kemikalije, ki jih uporabljajo v kemični in farmacevtski industriji. Uporabljajo se tudi pri nezakoniti proizvodnji (izdelavi ali predelavi) številnih vrst prepovedanih drog v ilegalnih laboratorijih. Proizvodnja in promet s prekurzorji sta zaradi preprečevanja zlorabe v večini držav pod strogim nadzorom. Predhodne sestavine so razvrščene v več skupin (osnovne in pomožne surovine pri proizvodnji prepovedanih drog ter tiste, ki se lahko nadomestijo z drugimi snovmi). Evropska komisija je pripravila dodaten seznam za prostovoljni nadzor, ki se stalno spreminja in je namenjen spremljanju zakonitosti posla.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186. členu KZ) je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa je predpisana zaporna kazen od pet do petnajst let.

Mednarodne organizirane kriminalne združbe iz Zahodnega Balkana in drugih držav EU, ki se ukvarjajo s trgovino s prepovedanimi drogami, se povezujejo in sodelujejo z južnoameriškimi ter azijskimi kriminalnimi združbami, kar na operativni ravni ugotavljamo v zahtevnih in obsežnih mednarodnih kriminalističnih preiskavah.

Preprečevanje in omejevanje oz. zatiranje trgovine s prepovedanimi drogami je ena od prednostnih nalog na območju Evropske unije in v Sloveniji, saj se po oceni Europola okoli 40 % organiziranih kriminalnih združb ukvarja s trgovanjem s prepovedanimi drogami, ki predstavlja eno najbolj dobičkonosnih nelegalnih dejavnosti. Tako kot trgovanje s prepovedanimi drogami je za kriminalne združbe privlačno tudi trgovanje s predhodnimi sestavinami za proizvodnjo prepovedanih drog.

Evropa je sicer regija, kjer se proizvajajo sintetične droge tako za potrebe evropskega kot svetovnega trga, nedavne spremembe na evropskem trgu pa prinašajo tudi nove načine proizvodnje drog in nedovoljenega prometa z njimi ter oblikovanje novih tihotapskih poti in partnerstev med evropskimi in neevropskimi organiziranimi kriminalnimi mrežami. Znano nam je, da predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog in povezane kemikalije za proizvodnjo sintetičnih drog prihajajo iz Kitajske, kar se je potrdilo tudi z zasegom BMK glicidne kisline v Kopru.

V slovenski policiji se zavedamo pomembnosti vstopnih točk v Slovenijo ne glede na to, ali gre za naključno ali načrtno vstopanje oz. tranzit, pri čemer spremljamo dogajanje tako na cestnih kot tudi obmorskih vstopnih točkah, in izvajamo ustrezne ukrepe.

V danes predstavljenem primeru gre za prvi zaseg te predhodne sestavine v Sloveniji. BMK glicidna kislina je predhodna sestavina, iz katere je mogoče izdelati prepovedano drogo amfetamin ali metamfetamin. Iz 1.517 kg BMK glicidne kisline bi po nekaterih izračunih lahko izdelali okrog 800 kilogramov prepovedane droge amfetamin in 1400 kilogramov prepovedane droge metamfetamin.

Pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj je ključnega pomena operativno sodelovanje med slovensko policijo in Europolom, Interpolom ter drugimi tujimi varnostnimi organi, predvsem pa stalno in okrepljeno sodelovanje s Finančno upravo RS. To so sporočili iz policije. (konec)