29.01.2023 ob 23:09
Deli članek
V Sloveniji  se povečuje število kršitev prepovedi vožnje v naravnem okolju

Ljubljana (MOREL)- Po podatkih policije se v Sloveniji povečuje število kršitev prepovedi vožnje v naravnem okolju, tudi pozimi. Gre predvsem za vožnjo z motornimi sanmi, motorji za motokros, štirikolesniki z vgrajenimi gosenicami ipd. Na povečano problematiko vse pogosteje opozarjajo tudi različne nevladne okoljevarstvene organizacije.

Največ kršitev ugotavljajo v gozdovih izven gozdnih cest in na oziroma ob smučiščih. K uporabi naštetih prevoznih sredstev spodbujajo tudi nizke temperature in ponekod obilna snežna odeja. Žal pa kršitelji pozabljajo, da pri tem uničujejo naravno okolje in da prihaja tudi do nesreč. Poleg povzročanja škode naravi so vožnje moteče tudi za planince, tekače na smučeh in druge ljubitelje narave.

Zato bo hkrati s poostrenim nadzorom na smučiščih v sodelovanju z Inšpektoratom RS za okolje in prostor potekal tudi nadzor nad vožnjo v naravnem okolju. Nadzor se bo izvajal zlasti z namenom ozaveščanja, opozarjanja in preprečitve nezakonitega ravnanja, katerega posledica so poškodbe naravnega okolja in ogrožanje življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst. Akcija bo potekala zlasti na zavarovanih območjih, območjih Nature 2000 in območjih naravnih vrednot državnega pomena. To so sporočili iz policije. (konec)