16.08.2005 ob 16:05
Deli članek
Glavna organizatorja dogodka, poleg producentov Zavod Aksioma in Intercult, sta BAC (the Baltic Arts Centre) in Almedalsbibliotektet. Projekt AVcom bo tudi predstavljen od 31. avgusta do 4. septembra v kulturnem centru Kulturhuset v Stockholmu. Video instalacija, sestavljena iz šestih videov, bo predvajana na velike, zunanje steklene stene omenjenega kulturnega centra, ki gledajo na osrednji trg švedske prestolnice Sergels torg. Projekt bo nato predstavljen še od 17. do 21. septembra v Podgorici (Črna gora) v okviru FIAT - Mednarodnega Festivala Alternativnega Gledališča ter od 18. do 26. novembra na prestižnem Muzeju sodobne umetnosti Kiasma v Helsinkih (Finska). Intermedijska instalacija AVcom je del večletnega panevropskega interdisciplinarnega projekta SEAS (Intercult, Stockholm), ki z uprizoritvami, razstavami in instalacijami umetnikov iz držav, ki ležijo ob Baltiku in Jadranu, začenja svojo novo fazo imenovano SEAS Second Wave. Avtorja Davide Grassi in Mikael Lundberg sta pri projektu AVcom začela svoje raziskave s študijo pristaniških mest, ki predstavljajo mobilnost, migracijo, prevoz, a tudi bistveno sinaptično točko, kjer so se v preteklosti stikale različne kulture. Znaten delež svetovnega prebivalstva živi danes v omrežno povezani informacijski družbi. Kroženje ljudi, informacij in podatkov, ki se stalno povečuje, je izoblikovalo nova kulturna, družbena in virtualna okolja, ki vplivajo na naše poglede na položaj, čas, prostor. Najpogosteje se to odraža v gospodarstvu in tehnologiji< pojasni avtor Davide Grassi. S projektom AVcom sta avtorja informacijsko družbo obdelala kot družbeno-kulturni pojav. AVcom z združevanjem medijev, formatov in interdiscliplinarnih umetniških praks, z zgoščevanjem in razširjanjem izpostavlja osrednjo temo evropskega projekta tako, da analitično in kritično poudarja širok spekter kulturnih, ekonomskih, etničnih in zgodovinskih razlik v Evropi.(konec)